Skip to content

Eesti rahvastiku vaimse tervise uuring. Lõpparuanne

Uuring
Download (PDF, 2 MB)

Uuringu peamised eesmärgid ja ülesanded olid järgmised:

  • hinnata Eesti elanikkonna vaimse tervise olukorda ning selle muutumist COVID-19 pandeemia jooksul võrreldes pandeemiaeelse ajaga;
  • teha kindlaks haavatavad rühmad, kelle vaimne tervis ja toimetulek olid kõige enam mõjutatud;
  • selgitada välja peamised toimetulekumehhanismid (sh kasutatud teenused, muutused tervisekäitumises, psühhoaktiivsete ainete tarvitamine) vaimse tervise probleemidega toimetulekuks;

  • selgitada välja nii elanikkonnas üldiselt kui ka spetsiifiliselt haavatavate rühmade vaimse tervise valdkonna toetuste ja teenustega seotud vajadused ning koostada soovitused poliitikakujundamiseks;
  • luua vaimse tervise monitoorimiseks sobiv küsimuste ja registripõhiste indikaatorite pakett.
Eesti rahvastiku vaimse tervise uuring.pdf

Detailed info

Year
2022
Publisher
Tervise Arengu Instituut ja Tartu Ülikool
Authors
Kenn Konstabel, Jaan Tulviste, Kaia Laidra, Merle Havik, Rainer Reile, Mall Leinsalu, Carolina Murd, Merili Tamson, Liisi Panov, Hedvig Sultson, Kairi Kreegipuu, Andero Uusberg, Kirsti Akkermann, Getter Kasekamp, Mare Ainsaar, Ave Roots, Oliver Nahkur jt