Skip to content

Eesti mehed tarbivad soovituslikust kaks korda rohkem soola

Uudis

Tervise Arengu Instituudi (TAI) läbi viidud rahvastikupõhine soolatarbimise uuring näitas, et Eesti mehed tarbivad keskmiselt soovituslikust kaks korda rohkem soola. Naiste keskmine soolatarbimine ületab soovituslikku kogust enam kui kolmandiku võrra.

Esmakordselt uriiniproovide alusel tehtud uuringu järgi tarbib ülemääraselt soola ligi 90% Eesti elanikest, seevastu kui toidupäeviku alusel tuleks vastav näitaja 54%. „Nüüd saime soola ehk naatriumkloriidi sisaldust mõõta bioproovide abil, mis annab tegelikkusest selgema pildi. Selle järgi näeme, et soola tarbitakse oluliselt rohkem kui seda peegeldavad inimeste täidetavate toidupäevikute andmed,“ kommenteeris uuringut juhtinud TAI vanemteadur Anu Aaspõllu.

Eesti toitumissoovituste kohaselt on päevane soovituslik soolatarbimise piirkogus 6 g. Uuringu kohaselt tarbivad Eesti mehed keskmiselt 12,2 g ja Eesti naised 8,1 g soola päevas.

Ülemäärane sool koos ebatervislike eluviisidega on riskiteguriks südame-veresoonkonna haiguste, diabeedi ja vähi tekkimisel. Hinnanguliselt sureb igal aastal ülemaailmselt kõrge soola tarbimise tõttu 3 miljonit inimest.

Toidupäevikute alusel said uuringus osalejad enim soola lihatoodetest, nagu näiteks viinerid, vorstid, lihapallid, marineeritud liha, süldid ja pasteedid. Teine suurima mõjuga toidukategooria oli leiva- ja saiatooted.

„Soolatarbimist saab kontrollida enam ise toitu valmistades, toiduvalmistamisel alternatiivseid maitseaineid kasutades, vältides toidule söömise ajal soola lisamist ja toite ostes pakenditelt nende soolasisaldust jälgides,“ lisas Aaspõllu. Tema sõnul on uuringuraportis edastatud ka soovitused toitude soolasisaldust tasakaalustavateks meetmeteks tootjate poolt ja müügivõrgus. „Kui meid ümbritsevas keskkonnas on lihtsamini kättesaadavad tervisele kasulikumad valikud, toob see lõppkokkuvõttes ka parema tervisemõju. Paljude Euroopa riikidega võrreldes on meie soolatarbimine suurem ning tükk maad on minna, et ka naaberriigi Soome madalamale soolatarbimisele järele jõuda.“

Eesti esimese rahvastikupõhise soolatarbimise uuringu viis TAI läbi 2021. aasta maist kuni 2022. aasta aprillini. Uuringusse kaasati juhuvalimi teel 600 Eesti inimest vanuses 25-64 eluaastat. Osalejatelt koguti vere- ja uriiniproovid, mõõdeti pikkus, kehakaal ja vererõhunäitajad. Uuringus osalejad täitsid ka toidupäeviku ja küsimustiku, mis kaardistab tervisekäitumist ja hoiakuid soolatarbimise suhtes.

Uuringu eesmärk oli saada põhjalik ülevaade elanikkonna soola tarbimisest, samuti esitada tõenduspõhised ettepanekud soola tarbimise vähendamiseks. Uuringu läbiviimine lähtus muuhulgas Sotsiaalministeeriumi vajadusest planeerida meetmeid rahvastiku soolatarbimise vähendamiseks. Lisaks soolale kaardistas uuring ka kaaliumi, joodi, fluori ja seleeni tarbimist.  Täna tutvustab TAI uuringu tulemusi tasakaalustatud toitumise konverentsil. Uuringu lõppraport avaldatakse juuni lõpuks TAI  ja Sotsiaalministeeriumi veebilehel.

Uuringu teostamist toetasid lisaks TAI-le Sotsiaalministeerium, Maaeluministeerium ja Eesti Teadusagentuur.