Skip to content

Tervise- ja heaoluprofiili pilootprojekt

Uuring
Download (PDF, 747.39 KB)

Tervise- ja heaoluprofiili koostamine aitab selgitada välja kohaliku omavalitsuse (KOV) või maakonna elanike heaolu mõjutavad tegurid. See on abivahend inimeste ja keskkonna terviseseisundi mõõtmisel, hindamisel, analüüsimisel, paremate tervisetulemite eesmärgistamisel ning nende saavutamiseks vajalike tegevuste ja vahendite kindlaksmääramisel.

Juunis 2020 alustas TAI koos SKA ja Harjumaa Omavalitsuste Liiduga ühise pilootprojekti, mille eesmärk oli kaasata e-keskkonna arenduse lõppjärku lõppkasutajate ehk KOVide vaade ning õppida tervikprotsessist. Pilootprojekt kestis ligikaudu aasta (suvi 2020 kuni sügis 2021) ja selle käigus toimus palju olulist: avakohtumine, tutvustusseminarid, teemavaldkondade töötoad, aruteluringid, personaalsed nõustamised, kogemuste jagamised ja tagasiside küsimised, samuti tervise ja heaoluprofiili e-keskkonna IT-arendused, nõustamissüsteemi täiustamine ja juhendmaterjalide loomine.

Tervise- ja heaoluprofiili_pilootprojekti_kokkuvõte_2022

Detailed info

Year
2022
Publisher
Tervise Arengu Instituut
Authors
Epp Kerge, Sigrid Tammiste, Katre Seema, Pille Prey, Marika Laanemäe