Skip to content

TAI elutööpreemia pälvis Toomas Veidebaum

Uudis

2. mail anti TAI 19. sünnipäeva tähistamisel üle TAI elutööpreemia. Tänavu pälvis selle TAI teadusdirektor Toomas Veidebaum.

„Toomas on olnud teejuhiks, kelles on optimismi, lõppematut uudishimu ning tahet avastuste ja teadustöö nimel pingutada. Tema eestvedamisel on läbi viidud arvukalt teadusuuringuid, mille tulemused panustavad tõenduspõhise tervise-  ja sotsiaalpoliitika kujundamisse, interventsioonide planeerimisse ning on olulised rahvastiku tervise parandamisel nii Eestis kui mujal maailmas.

Lisaks on Toomas hinnatud ka toetava ja inspireeriva juhina, kes leiab alati aega oma kolleegide jaoks. Ta panustab töösse mitte ainult oma kogemuste ja teadmiste, vaid ka hinge ja südamega, jagades samal ajal ka konstruktiivset kriitikat ning edasitegutsemise jõudu ja tuge,“ iseloomustas kolleegi TAI direktor Annika Veimer.

Toomas Veidebaum

„Ainult tänu headele kolleegidele ning meeldivale ja inspireerivale töökeskkonnale olen saanud teha meelepärast teadustööd. Toimetame edasi ja loodame, et me pingutused TAI jätkamiseks on edukad!“ jagas Toomas Veidebaum oma tänusõnu.

TAI elutööpreemia omistatakse TAI töötajale, kes on TAIs (sh selle eelkäijates) pikema perioodi vältel oma tööalase tegevusega silma paistnud ja oma eriala arendanud, panustanud TAI ja oma eriala tutvustamisse ning olnud eeskujuks ja juhendajaks noortele kolleegidele. Toomase teekond TAI-s sai alguse ligi 45 aastat tagasi, kui ta alustas tööd TAI eelkäijas, Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudis.