Skip to content

Eesti tõhusat alkoholitarvitamise vähendamise veebiprogrammi tuuakse Euroopas eeskujuks

Uudis

Kaks aastat tagasi algatas Tervise Arengu Instituut (TAI) programmi „Selge“, mille eesmärk on vähendada Eesti elanike alkoholitarbimist. Veebiprogrammi on kasutanud ligi 4800 inimest, uuringud näitavad selle tõhusat mõju ja Euroopas tuuakse Eestis algatatud lahendust eeskujuks.

Rahvusvaheline rahvatervishoiu instituutide assotsiatsioon IANPHI, mille liige on ka TAI, avaldas äsja artikli, milles toob Eestis algatatud programmi „Selge“ Euroopas eeskujuks. Artiklis märgitakse, et alkoholitarbimine kui üks peamisi terviseriske on murekohaks kogu Euroopas. Euroopa täiskasvanud inimene tarbib aastas keskmiselt 9,5 liitrit puhast alkoholi. Eesti Konjunktuuriinstituudi andmetel tarvitasid 2020. aastal täiskasvanud inimesed (vanuses 15+) absoluutalkoholi keskmiselt 10,5 liitrit. Artikkel toob välja, et Eestis on oma kahe Balti naaberriigi järel Euroopas suuruselt kolmas alkoholist tingitud suremus. 2020. aastal suri TAI surmapõhjuste registri kohaselt otseselt alkoholiga seotud haigustesse 615 inimest, mis on 108 inimest rohkem kui aasta varem.

2020. aastal algatas TAI veebipõhise eneseabi programmi „Selge“, mis on mõeldud kõigile, kes soovivad ise oma alkoholitarvitamise harjumust muuta – tarvitada alkoholi vähem või üldse lõpetada. Programmi sisu toetub tõenduspõhistele teraapiameetoditele ja sellest on otsinud abi ligikaudu 4800 inimest.

Enne programmi „Selge“ avaldamist tegi TAI selle mõju-uuringu. Selgus, et osalejad, kes läbisid programmi moodulid soovitatud 8-nädalase perioodi jooksul, tarbisid varasemaga võrreldes nädalas 12,17 alkoholiühikut vähem ja neil oli 1,2 päeva rohkem alkoholivaba aega kui varem. Kui uuringuga liitumise hetkel tarvitasid kõik osalejad alkoholi tervist ohustaval tasemel,  siis pärast programmi kasutamist jõudsid 35% neist mitteohustavale tasemele. Muuhulgas vähenesid ka nende stressi- ja depressiooni tase. Aset leidnud positiivsed muutused olid programmi kasutajate seas tõendatult suuremad kui uuringu nn kontrollgrupis, kes programmi materjale ei kasutanud. Ka oli 87% kasutajatest rahul, et otsustasid programmiga liituda ning 76% neist hindas selle veebikeskkonna kasutamist mugavaks. Lähemalt saab mõju-uuringu aruandega tutvuda TAI veebilehel. Tulemused on avaldanud ka teadusajakirjad Eesti Arst ja Addiction.  

„Selge pakub kättesaadavat võimalust muuta inimeste elu ja aidata neil vähem alkoholi tarvitada,“ ütles TAI terviseturunduse projektijuht Karin Kilp. „Uuringute kohaselt on programm tõhus ja soovitame seda kõigile, kes kaaluvad alkoholitarbimise vähendamist. Saame kümneid tänulikke kirju kasutajatelt, kellel meie programm on aidanud nende elu muuta ja seeläbi tunneme, et meie tööl on mõju,“ lisas ta.

Tervise Arengu Instituudi (TAI) alkoholi tarvitamise vähendamiseks loodud eneseabiprogramm „Selge“ pälvis 2020. aastal rahvusvahelise rahvatervishoiu instituutide assotsiatsiooni (IANPHI) tunnustuse ennetustöö eest Euroopa regioonis. Programmiga saab liituda veebilehel alkoinfo.ee/selge.