Skip to content

Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

Uudis

16. veebruaril korraldas Tervise Arengu Instituut (TAI) kohalikele omavalitsustele (KOV) suunatud inspiratsiooniseminari „Terve inimene – omavalitsuse kalleim vara“. Selle eesmärgiks oli motiveerida, inspireerida ja võimestada kohalike omavalitsuse juhte ning rahvatervishoiu teemadega tegelevaid spetsialiste, et nad tegeleksid selle teemaga süsteemselt, strateegiliselt ning tõenduspõhiseid praktikaid kasutades.

Avaüritusega anti edasi teadmine, et  KOVid tugineksid oma tegevuste elluviimisel mitte traditsioonidele, vaid andmetele ja tõenduspõhistele sekkumistele. Inspiratsiooniseminaril jagati mõtteid ja ideid, kuidas innustada kohalikke omavalitsusi investeerima oma elukeskkonda viisil, et piirkonna inimesed oleksid tervemad ja rahulolevamad ning neil oleks hea ja turvaline elada.

Praegu on antud projekti raames tegevusi alustatud 9 omavalitsuses Võru-, Valga-, Põlvamaal ning Lääne-Virumaal. Uue laine raames, mis saab stardi selle aasta sügisel, alustatakse koostööd järgmise kümne KOViga – siis on sihikul Ida-Virumaa piirkond.

„Paremini kui kunagi varem on viimasel kahel aastal maailmas levinud COVID-19 kriis näidanud, kuivõrd laiahaardelist mõju omab rahvatervishoius toimuv teistele eluvaldkondadele. Selle lühi- ja pikaajalised mõjud on tajutavad kõikjal – majanduses, hariduses, kultuuris, turismis, ehituses ja sotsiaalvaldkonnas,“ kommenteeris teema vajalikkust TAI paikkonna ja töökohtade valdkonna projektijuht Agne Kivisaar.

„Mida parema ettevalmistuse ja tervisega on inimene, seda kauem suudab ta eriolukorras toime tulla. Tänane olukord toob valusalt välja need valdkonnad eesotsas vaimse tervisega, kus varasem ennetustöö ja tervisedendus on jäänud vajaka,“ rõhutas Kivisaar rahvatervishoiu väärtust.

Avaüritusel esinenud käitumisteadlane Heidi Reinson andis ülevaate, kuidas saaksid omavalitsused paremini piirkondlikku tervisekäitumist müksata. Ettevõtja ja teenusedisainer Margus J. Klaar rääkis oma kogemusest avaliku sektoriga - kuidas on võimalik rahvatervishoiu valdkonnas kutsuda esile muutusi, kasutades selleks teenusedisaini metoodikat. Lisaks jagas oma kogemusi tervisedendamise väljakutsetest Saaremaa vallavanem Madis Kallas.

TAI-l on saanud valmis ka maakondade tervise ja heaolu ülevaated, mis toetavad andmetel tuginevat otsustamist ja tõenduspõhise praktika rakendamist maakonna ning omavalituse tasandil. Nendega on võimalik lähemalt tutvuda lehel www.terviseinfo.ee/maakonnatervis Iga maakonna ülevaade heidab põgusa pilgu sealsele tervise ja heaolu olukorrale, koondades näitajaid demograafiast turvalisuseni. Andmed on sisendiks maakonna tervise ja heaoluprofiilide koostamisel, mille uuendamisega enamikes maakondades 2022.aastal tegelevad. Ülevaadetega tutvumisel soovitame kindlasti kõrvale vaadata tõlgendusjuhist, mis on leitav kodulehelt.

Avaüritus toimus Norra toetusest 2014-2021 rahastatud projekti „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“ raames.