Skip to content

Avaliku sektori esindajate hinnangud vanemluse valdkonnale

Uuring
Download (PDF, 495.4 KB)

Raport annab ülevaate 2021. aasta kevadel läbiviidud uuringu tulemustest, mis kajastab vanemluse valdkonna seisu avaliku sektori (ministeeriumid, allasutused, kohalikud omavalitsused) esindajate hinnangul. Kirjeldatud on praeguseid vanemluse toetamise viise, arenguvajadusi ja rollide jaotust nii kogu vanemluse valdkonnas Eestis kui ka seoses TAI tegevustega. Vanemluse valdkond on TAI-s tähelepanu all alatest 2014. aastast. 
 

Avaliku sektori esindajate hinnangud vanelmuse valdkonnale_01.2022

Detailed info

Year
2022
Publisher
Tervise Arengu Instituut
Authors
Aire Trummal