Skip to content

Seksuaalkasvatus põhikoolis – baaskoolitus (grupp on täis!)

Koolitus
-

Asukoht
Sihtrühm
II ja III kooliastme inimeseõpetuse tunde andvad õpetajad, tervishoiutöötajad ja tugipersonal
Keel
eesti
Eesmärk
Anda ülevaade II ja III kooliastmes inimeseõpetuse ainekavas sisalduvate teemade käsitlemise metoodikast.

 

Oodatav tulemus

Koolituse lõpus osaleja:

  • Tunneb seksuaalsuse, noorte seksuaalse arengu, murdeea muutuste, seksuaalse identiteedi, suhete ja tunnete, turvalise seksuaalkäitumise, meedia ja seksuaalsuse ning noorte suhetes esineva seksuaalse vägivalla ennetamise teemade käsitlemise lähtekohti inimeseõpetuse tundides
  • Tunneb tõhusaid rasestumisvastaseid meetodeid ja eristab müüte tõenduspõhistest teadmistest
  • Omab ülevaadet turvalise, eakohase ja  seksuaalvägivalda ennetava lipusüsteemi põhimõtetest
  • Tunneb peamisi nõu- ja abisaamise võimalusi noorte seksuaaltervise valdkonnas
  • Omab ülevaadet koolitusel käsitlevate teemade rakendamiseks inimeseõpetuse tundides ja reflekteerib õpitu rakendamist
Õppe kogumaht

20 akadeemilist tundi, millest 14 tundi on kontaktõpe veebis ja 6 tundi iseseisev töö.

Kava
 

 

veebiseminarid 30.03 ja 28.04
09.45–10.00 veebiseminarile sisenemine
10.0011.30 veebiseminar
11.3011.45 paus
11.4513.15 veebiseminar
13.1514.00 lõuna  
14.00–15.30 veebiseminar
15.3015.45 paus
15.4516.30 veebiseminar
 
 
 
Koolitajad
Kai Part ja Merike Kull
Hind
tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Liisa Maistrov, liisa.maistrov@tai.ee
Lisainfo

Koolituse läbimise tingimuseks on vähemalt 85 protsendi ulatuses veebiseminaridel osalemine ja iseseisva töö ülesannete sooritamine.