Skip to content

Ülevaade tervise infosüsteemi edastatud laste arengu hindamise teatistest. Kvaliteedianalüüs

Uuring
Download (PDF, 813.13 KB)

Uuringu eesmärk on analüüsida kahte tervise infosüsteemi (TIS) edastatud laste arengut puudutavat dokumenti – kasvamise teatis ja läbivaatuse teatis. Töö käigus analüüsiti andmekoosseisu, edastatud andmete kvaliteeti ja sobivust kasutamiseks statistilistel eesmärkidel. Kasvamisteatis sisaldab andmeid patsiendi kehakaalu, pikkuse ja kehamassiindeksi (KMI) kohta. Läbivaatuse teatise dokumendis analüüsiti andmeid, mis puudutavad hinnanguid rühile, luudele, puusaliigestele, suule ja silmadele ning vererõhku.

TIS_analyys_2022

Detailed info

Year
2022
Publisher
Tervise Arengu Instituut
Authors
Kai Maasoo