Skip to content

Esmashaigestumus raviarvete põhjal

Uuring
Download (PDF, 1003.22 KB)

Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakonnas alustati 2020. aastal uue esmashaigestumuse statistika metoodika välja töötamist, mis võimaldaks kasutada statistika tegemiseks isikupõhiseid andmeid Eesti Haigekassale esitatud raviarvetelt ning seega loobuda esmashaigestumuse andmete kogumisest aruandega. Raportis on kirjeldatud uut metoodikat diabeedi esmasjuhtude leidmiseks raviarvete põhjal ning võrreldud senist agregeeritud aruannetel põhinevat statistikat uue metoodika alusel koostatud statistikaga. 

Esimesena avaldati 2021. a diabeedi esmashaigestumuse statistika aegrida aastate 2016–2020 kohta. Metoodikat kohandatakse edaspidi ka teistele haigustele, mille kohta statistikat järk-järgult avaldama hakatakse. Vaata esmashaigestumuse statistikat tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasist.
 

Esmashaigestmus raviarvete põhjal_0

Detailed info

Year
2021
Publisher
Tervise Arengu Instituut
Authors
Liisi Panov