Skip to content

Seksuaalkasvatus II ja III kooliaste

Juhend
Download (PDF, 9.75 MB)

Seksuaalkasvatuse õpetajaraamatu eestikeelne versioon on uuendatud! 2005. aastal ilmus esimene seksuaalkasvatuse õpetajaraamat, mis leidis laialdast kasutust inimeseõpetuse õpetajate hulgas. 2021. aastal alustati õpetajaraamatu uuendamise ja täiendamisega, nüüd on see valmis ja kasutamiseks kättesaadav allpool toodud lingilt.
Seksuaalkasvatuse eesmärk on toetada teismelisi nii nende üldises kui ka seksuaalses arengus ja selleks tuleb õpetajal koos noortega läbida keerulisi ning tundlikke teemasid, olla toetav ja lugupidav teejuht ning väärtushinnangute kujundaja. Õpetajaraamat toetab tundide ettevalmistamist, elluviimist ja seksuaalkasvatusega seotud õpiväljundite saavutamist inimeseõpetuse ainetsükli raames II ja III kooliastmes (4.–9. klass).
Õpetajaraamatus toodud aktiivtööd on mõeldud 11–16aastastele noortele, kuid raamatus sisalduvaid materjale võib kasutada ka gümnaasiumis. Tundide elluviimisel kehtib sama põhimõte, mis kogu seksuaalkasvatuse juures: pigem pisut vara kui liiga hilja.

seksuaalkasvatuse_opetajaraamat_2022_veeb

Detailed info

Year
2021
Publisher
Tervise Arengu Instituut, Tartu Ülikooli seksuaaltervise uuringute keskus
Authors
Merike Kull, Kai Part
ISBN
978-9985-4-1281-7