Skip to content

Rahvatervis ja turvalisus kohalikes omavalitsustes

Uuring
Download (PDF, 1.4 MB)

2020. aasta sügisel tegi Tervise Arengu Instituut Eesti kohalike omavalitsuste juhtide ja valdkondlike spetsialistide seas uuringu, et analüüsida rahvatervise ning turvalisuse olukorda. Uuring viidi ellu Norra toetusest 2014.–2021. aastal rahastatud projekti „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“ toel. Uuringut plaanitakse korrata rahastusperioodi lõpus, st 2023. aasta teisel poolaastal.

Uuringu eesmärk oli saada ülevaade rahvatervise ja turvalisuse valdkonna olukorrast omavalitsustes, muu hulgas:
1. valdkonna korraldusest (sh valdkondliku spetsialisti ja töörühma (valdkondlike
töörühmade) olemasolu, nende tööülesanded ametijuhendis);
2. paikkonna tervise- ja heaoluprofiili olukorrast;
3. valdkonna mõistmisest ja mõtestamisest (sh rollijaotus, tervisedenduse põhimõtete tundmine ja rakendamine);
4. valdkonna tegevuste planeerimise põhimõtetest ja tegevustest (sh erinevate infoallikate olulisus, sekkumiste valiku mõjurid, rahastuspõhimõtted);
5. valdkonna arendust takistavatest ja toetavatest teguritest;
6. nende kohalike omavalitsuste juhtide ja spetsialistide osakaalust, kes on teadlikud
tõenduspõhise praktika põhimõtetest rahvatervises.

COVID-19 pandeemia tõttu lisati uuringusse avatud küsimused kriisiolukorraga toimetulekul ilmnenud probleemide tuvastamiseks ja järgmise võimaliku haiguspuhanguga seoses tehtud ettevalmistuste kohta.
Veebiküsimustikku kutsuti täitma omavalitsuste juhid (vallavanemad ja linnapead), volikogude esimehed ning rahvatervise ja/või turvalisuse valdkonna eest vastutav(ad) spetsialist(id). Peale 79 Eesti kohaliku omavalitsuse said uuringukutse Tallinna linnaosade vanemad ja Tallinna linnaosavalitsustes töötavad tervisedenduse spetsialistid.
 

Rahvatervis_ja_turvalisus_koh_omavalitsustes_web

Detailed info

Year
2021
Publisher
Tervise Arengu Instituut
Authors
Triinu Purru, Katre Seema