Skip to content

Kirurgiliste protseduuride teostamine 2020 aastal vähenes

Uudis

Tervise Arengu Instituudi (TAI) avaldatud 2020 aasta kirurgiliste protseduuride teostamise statistikast nähtub, et nende arv on eelmisel aastal vähenenud. Seda on mõjutanud peamiselt COVID-19 pandeemia – mistõttu lükkusid edasi plaanilist ravi vajavad protseduurid.

TAI täna avaldatud statistika kohaselt opereeriti 2020. aastal haiglaravis ligikaudu 70 000 ja päevaravis 53 000 patsienti. See tähendab, et haiglaravi (v.a õendusabi) patsientidest opereeriti 39 protsenti ja päevaravi patsientidest kaks kolmandikku. Opereeritute muutus on enam väljendunud päevaravis ja laste seas. Laste päevakirurgias opereeritute arv vähenes aastaga 25 protsenti.

opi tabel

Haiglaravil opereeriti kõige rohkem luu- ja lihaskonna (18% opereeritutest) ja seedeelundite (16% opereeritutest) patsiente. Päevaravis opereeritutest moodustasid 39 protsenti silma ehk peamiselt katarakti patsiendid. Lastekirurgias on adenoidide/tonsillide eemaldamine ülekaalukalt teostatav operatsioon, seega kuigi 2020. aastal vähenes suu- ja neelu opereeritute arv 1500 lapse võrra, moodustasid nad 35 protsenti haiglaravil ja 54% päevaravis opereeritud lastest.

Vältimatut kõhuõõne kirurgiat tehti 2020. aastal kõigi maakondade haiglates peale Jõgevamaa ja Raplamaa. Põlvamaa opereeritute arv jäi alla 10. Eestis kokku opereeriti vältimatut kirurgiat vajavate kõhuõõne haiguste tõttu 3446 patsienti, mis on eelneva aastaga võrreldes 0,8 protsenti vähem. Opereeritute osatähtsus oli suurim ägeda pimesoolepõletiku (opereeriti 95% haigetest) ja pitsunud songa (85%) haigetest.

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis on avaldatud 2020. aasta haigla-, päeva- ja ambulatoorse kirurgia teostamise andmed.

Sealsamas on ka tabel KP15 tervise infosüsteemi andmete kohta. Haiglavõrgu arengukava haiglate kaupa on valitud kirurgiastatistika avaldatud siin (tabelid HH071–HH074). Operatsioonitubade andmed on kättesaadavad siit.