Skip to content

Miks on vaja rääkida seksuaaltervisest – selle piiridest ja piirideta?

Uudis

Täna kell 10 saab alguse iga-aastane tervisedenduse konverents, mis sel korral keskendub seksuaal- ja reproduktiivtervise teemadele.

„Uuringud näitavad, et Eesti täiskasvanute seksuaaltervise alane teadlikkus ei ole piisav ning käitumine ja valikud ei toeta alati tervist. Ei ole põhjust ka imestada, sest paarkümmend aastat tagasi seksuaaltervisest koolis sisuliselt ei räägitud. Täna saame tõdeda, et noorte seksuaaltervise näitajad on Eestis viimastel aastatel järjepidevalt paranenud - trendi on positiivses suunas nüginud nii seksuaalharidus kui ka kvaliteetsete seksuaal- ja reproduktiivtervise teenuste kättesaadavus“ tõdeb Tervise Arengu Instituudi direktor Annika Veimer.

Tervisedenduse konverentsi toimumise 25 aasta jooksul ei ole siiani veel seksuaal- ja reproduktiivtervis fookusteemaks olnud, kuid inimeste tervise ja heaolu seisukohalt on tegemist väga olulise teemaga. Seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -õiguste käsitlus või käsitlemata jätmine on liiga sageli mõjutatud ühiskonnas levinud hoiakutest, mis võivad vähendada osade ühiskonnagruppide võimalusi oma õigusi realiseerida. Seetõttu on seksuaaltervise teemadest oluline avatult ja üksteist austavalt rääkida.

Konverentsi avavad Tervise Arengu Instituudi direktor Annika Veimer ja Tervisekassa juhatuse esimees Rain Laane. Sel korral on konverentsi kõneaineks seksuaal- ja reproduktiivtervise ning -õiguste areng Eestis ning maailmas. Konverentsi avaettekande teeb Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliinik juhataja professor Helle Karro ja 29 riigi andmete põhjal räägib seksuaal- ja reproduktiivtervisest COVID-19 pandeemia tingimustes Genti Ülikoolist professor Kristien Michielsen. Soome kogemust laste ja noorte seksuaaltervise edendamisel keskendudes koolieelases eas laste seksuaalkasvatusele tutvustab lastepsühhiaater Raisa Cacciatore.

„Näeme, et Eestis on seksuaalhariduses mitmeid positiivseid arenguid, kuid eakohane, laiapõhjaline ja kvaliteetne seksuaalharidus ei ole kõigile kättesaadav ja mitmed sihtrühmad on vähe kaetud, näiteks lapsevanemad, erivajadustega inimesed ning ka koolis ja lasteaias on eakohane seksuaalharidus siiski lünklik,“ hindas konverentsi korraldamise vajalikkust TAI tervise ja heaolu edendamise keskuse juht Tiia Pertel.

Konverentsi paralleelsessioonides käsitletakse seksuaalhariduse ning seksuaal- ja reproduktiivtervise nõustamise hetkeseisu ning tulevikusuundumusi Eestis. Vähekajastatud teemana räägitakse erivajadustega inimeste seksuaaltervisest ja -õigustest. Arutletakse seksuaalvägivalla ning lubamatu ja sobimatu seksuaalkäitumise ennetamise, märkamise ja reageerimise võimaluste üle.

Erivajadustega inimeste seksuaalsus on Eestis endiselt tabuteema ja eraldi paralleelsessioonis räägitakse rahvusvahelisel ja Eesti kogemusel tuginevalt sellest, miks ja mida spetsialistid saavad tabude vähendamiseks teha ja millega arvestada laiapõhjalise seksuaalhariduse pakkumisel.

Konverentsi on võimalik jälgida postimehe veebis.

Enamuse konverentsi ettekannete slaidide ja videoklippidega on võimalik pärast konverentsi uuesti tutvuda siin ja siin.

Konverents toimub Tervisekassa, Tervise Arengu Instituudi, Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Tartu Ülikooli seksuaaltervise uuringute keskuse, Eesti Seksuaaltervise Liidu, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Maailma Terviseorganisatsiooni Eestis esinduse koostöös.