Skip to content

Eesti õpilaste kasvu seire: 2018/19. õppeaasta uuringu raport WHO Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI)

Uuring
Download (PDF, 2.49 MB)

Laste kasvu seirealgatus (Childhood Obesity Surveillance Initiative, COSI) on Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa Regionaalbüroo väljatöötatud rahvusvaheline uuring, mille käigus mõõdetakse iga kolme aasta järel algkooliealiste õpilaste antropomeetrilisi näitajaid. Algatuses on alates 2007/08. õppeaastast osalenud enam kui 300 000 õpilast 40 riigist, Eesti osales uuringus esimest korda 2015/16. õppeaastal. Selles raportis antakse ülevaade Eesti jaoks teise, 2018/19. õppeaastal tehtud uuringu metoodikast ja tulemustest ning võrreldakse neid ka esimese uuringulaine andmetega.
 

COSI_2021_EST_lingitud_WEB

Detailed info

Year
2021
Publisher
Tervise Arengu Instituut
Authors
Natalja Gluškova, Liis Nelis, Eha Nurk
978-9949-666-20-1