Skip to content

HPV kodutest emakakaelavähi sõeluuringus mitteosalenud naistele: randomiseeritud teostatavusuuring

Uuring
Download (PDF, 638.49 KB)

Uuringu eesmärk

Hinnata HPV kodutestimise teostatavust, kasutajakogemust ja meetodi potentsiaali Eestis.

Järeldused

  • HPV kodutestimine on Eestis teostatav, võeti sihtrühma naiste poolt hästi vastu ja võib täiendava meetodina suurendada emakakaelavähi sõeluuringuga hõlmatust.
  • Järgmise sammuna alustatakse 2021. a  augustis kodutestimise pilootuuringuga emakakaelavähi sõeluuringu raames, et hinnata kodutestimise mõju sõeluuringu osalusmäärale ja saada sisend meetodi kulutõhususe hindamiseks.
HPV_teostatavusuuringu_kokkuvõte

Detailed info

Year
2021
Publisher
Tervise Arengu Instituut
Authors
Piret Veerus