Skip to content

Eestis on raseduste katkestamise arv langustrendis

Uudis

Tervise Arengu Instituudi (TAI) värskest statistikast selgub, et võrreldes 2019 aastaga langes raseduse katkestamiste arv eelmisel aastal 294 juhu võrra, naise omal soovil katkestatud rasedusi oli 303 võrra vähem. 2020. aastal katkestati Eestis kokku 3478 rasedust, millest 3277 juhul katkestati rasedus naise omal soovil ja 201 korral oli põhjuseks meditsiiniline näidustus.

TAI hallatav raseduse katkemise ja katkestamise register kogub lisaks veel raseduse iseenesliku katkemise ja peetunud raseduse andmeid. Iseeneslikke raseduse katkemisi registreeriti mullu 398 ning peetunud rasedusi 1242, mida on vastavalt 98 ja 52 võrra vähem kui 2019. aastal.

“Iseeneslikest raseduse katkemistest kajastuvad registriandmetes vaid need, mille puhul naine pöördub tervishoiuasutusse. Osa rasedusi katkeb varajases staadiumis, mil naine ei pruugi rasedusest veel teadlik olla,” kommenteeris tulemusi raseduse infosüsteemi juht Kärt Allvee.

raseduse lõpe 1996-2020

Ajavahemikus 2015–2020 on naise omal soovil katkestatud rasedused olnud pidevas langustrendis. Möödunud aastal esines naise omal soovil katkestatud rasedusi kõige rohkem 30-34 aastaste vanuserühmas. Omal soovil katkestatud raseduste arv on viimase viie aastaga enim langenud aga 25-29 aastaste naiste hulgas:  2015 aastal 1157 ja 2020 aastal 732.

  • Korduvad raseduse katkestamised moodustasid 2020. aastal kõikidest raseduse katkestamistest veidi alla poole (48,6%)
  • Rasedusi katkestanud naistest 28% ei olnud varem sünnitanud
  • Naise omal soovil katkestati rasedusi kõige enam Harju maakonnas, järgnesid Tartu ja Ida-Viru maakond
  • 5,2% naistest rasedust katkestanud naistest oli rasedust planeerinud
  • 54,8 % ei kasutanud vahetult enne rasestumist mingeid rasestumisvastaseid vahendeid

Statistikast nähtus, et 3456 naise puhul oli nende elukohariigiks Eesti. Raseduse katkestamise meetoditest kasutati omal soovil ja meditsiinilistel näidustustel raseduse katkestamise puhul enim medikamentoosset meetodit, mis moodustas koguarvust 88,2%.

Raseduse katkemiste ja katkestamiste statistika on avaldatud TAI tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.

2020. aastal sündis 13 073 last. Elussünde oli mullu 13 043. Detailsemad sündide andmed avaldab TAI 29. juunil.