Skip to content

Sõeluuringutel avastatud vähijuhud 2018

Statistika

Vähi sõeluuringutes osaledes on võimalik avastada vähieelseid seisundeid ja pahaloomulisi kasvajaid varases staadiumis, kui haigust on võimalik välja ravida. 2018. aastal osales sõeluuringul vaid pooled kutsutavatest. Sõeluuringute käigus avastati 187 rinnavähki, 16 emakakaelavähki ning 55 jämesoolevähki. Vähieelseid seisundeid diagnoositi emakaelavähi sõeluuringul 42-l ja jämesoolevähi sõeluuringul 152-l inimesel.

Eestis toimivad 3 üleriigilist rahvastikupõhist sõeluuringut – rinnavähi ja emakakaelavähi sõeluuringud naistele ja jämesoolevähi sõeluuring naistele ja meestele.

Vähi sõeluuringud on mõeldud tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta inimestele pahaloomuliste kasvajate varaseks avastamiseks. Vähi korral on varane avastamine ülioluline, et raviga saaks alustada õigeaegselt.

Igal aastal on lisandunud sõeluuringute sihtrühmi ja ühtlasi on vähijuhtude ja ka vähieelsete seisundite (emakakaelavähil ja jämesoolevähil) avastamise osakaal uuritavates vanusgruppides tõusnud võrreldes kõigi aastas registreeritud vähijuhtudega.

2018. aastal kutsuti rinnavähi sõeluuringule 78 221 naist, kellest sõeluuringute registri andmetel osales sõeluuringul (mammograafia) 41 332 naist (52,8% kutsututest). Sõeluuringul osalenud naistest leiti rinnavähk 187 naisel. Eesti vähiregistri andmetel diagnoositi naistel 2018. aastal kokku 836 rinnavähi esmasjuhtu (kõik vanuserühmad kokku), nendest juhtudest 22,4% leiti sõeluuringu käigus.

Emakakaelavähi sõeluuringule kutsuti 2018. aastal 55 925 naist, kellest käis aasta jooksul sõeluuringul (PAP-test) 25 317 naist, mis moodustas 45,3% kutsututest. Sõeluuringul osalenud naistest leiti emakakaelavähk 16 naisel. Eesti vähiregistri andmetel diagnoositi naistel 2018. aastal kokku 127 emakakaelavähi esmasjuhtu (kõik vanuserühmad kokku), nendest juhtudest 12,6% leiti sõeluuringu käigus.

Jämesoolevähi sõeluuringule kutsutakse nii mehi kui ka naisi. 2018. aastal saadeti kutse 51 668 inimesele, kellest pooled, 25 935 (50,1%) osalesid sõeluuringul (peitveretest). Vähke avastati sõeluuringu käigus 55, mis moodustab 6% kõigist antud aastal vähiregistri andmetel avastatud jämesoolevähi juhtudest. Ärevaks teeb nii madal sõeluuringu osalemise aktiivsus kui ka sõeluuringul mitteosalenute hulgas kahe aasta jooksul avastatud vähkide arv – 74 juhtu, mis on suurem sõeluuringul avastatutest.  Samas leiti sõeluuringu käigus ka 152 vähieelset seisundit, mis õigeaegse ravi ja edasise jälgimise korral suure tõenäosusega vähiks ei arene.

Sõeluuringul avastatud vähijuhtude osakaal suureneb kõigi paikmete osas aasta-aastalt, samas on andmete kogumise protsessi takistanud tervise infosüsteemi kaudu saadetavate andmete edastamise tehnilised probleemid, mistõttu sõeluuringul osalenud, aga „tulemus teadmata“ juhtude arv on lubamatult suur, ulatudes sõltuvalt paikmest 15 –30% sõeluuringul osalenutest, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) täna avaldatud statistikast.