Skip to content

TAI teadurid uurivad Eesti elanike tervisekäitumist aasta möödudes koroonaviirusest põhjustatud olukorras

Uudis

Tervise Arengu Instituut (TAI) saadab täiskasvanud Eesti elanike meiliaadressidele ligi 12 000 uuringukutset eesmärgiga hinnata, kas ja kuidas on elu koroonaviirusega mõjutanud inimeste tervisekäitumist, sh vaimset tervist.

Sama uuringu raames on toimunud kaks varasemat küsitlust, eelmise aasta kevadel, eriolukorra ajal, ja suvel pärast eriolukorda. Uue uuringu eesmärk on hinnata, kas aasta jooksul on toimunud muutusi seoses koroonaviirusest põhjustatud olukorra tajumisega, sh suhtumist nakatumist piiravatesse meetmetesse, vaktsineerimisse ning kas ja kuidas on see mõjutanud inimeste tervisekäitumist.

Uuring toimub veebiküsitlusena, mille täitmine võtab aega 15 minutit ning vastata saab e-kirja saamisest nädala jooksul. Uuringust kutsutakse vabatahtlikkuse alusel osa võtma ligi 12 000 inimest, keda kutsuti osalema ka varasemates uuringulainetes. Valim on moodustatud  rahvastikuregistri loendi alusel juhusliku valikuna 18–79 aastastest Eesti elanikest. Uuringu andmete kogumiseks vajalike isikuandmete haldamisel jälgitakse kõiki andmekaitse ja hea teadustava põhimõtteid.

Esmased uuringu tulemused on saadaval mai keskpaigaks.

Kui uuringu kutse saajal tekib küsimusi, on võimalik pöörduda uuringu korraldajate poole e-kirja covid19.uuring@tai.ee või telefonitsi 659 3998 tööpäeviti kella 10–12.