Trükised & infomaterjalid


Siit leiad terviseteemalisi trükiseid, mida on võimalik alla laadida ja välja printida. Paberil saab tellida Tervise Arengu Instituudi trükiseid märkega „Tellitav“. Soovitame selleks pöörduda lähima tervisedendaja poole või kirjutada aadressil


Tühista

Nimi Aasta Liik Tellitav

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2015 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Seksuaaltervis, Laste ja noorte tervis

2015 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis

2015 Plakat Ei Lae alla

Tegu on lapsevanemat toetava materjaliga lapse elu kaitsmisel ja turvalise kasvukeskkonna kujundamisel. Ohutusraamatus käsitletakse kõiki peamisi eluvaldkondi kooliteed alustava lapse elus. Ohutusraamatu keskseks teemaks on lapse ohutus ja lapse kaitsliku käitumise kujundamine nii lapse enda, oma vara kui kaaslaste suhtes. Lisaks leiab raamatust ülevaate Eestis loodud lastekaitsesüsteemist ja võimalustest vajadusel erinevates probleemolukordades abi või lisainfot leida. Olulise teemana on raamatus räägitud ka lapse tervisest ja seda just traumade ja õnnetuste vältimise ning esmaabi õpetamisel.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Vigastused

2015 Juhend Ei Lae alla

Kohalikele omavalitsustele, kes soovivad vähendada alkoholi tarvitamisest tulenevaid kahjusid. Tegemist on juhendi lühiversiooniga ning omavalitsused, kes on valdkonnast huvitatud, võiksid kindlasti tutvuda täispika versiooniga.

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas, Tervisedendus

2015 Juhend Ei Lae alla

Raamat annab ülevaate paikkondliku tervisedenduse loomisest tänapäevani.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas, Tervisedendus

2015 Other Ei Lae alla

Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa seksuaalhariduse standardid on mõeldud kasutamiseks poliitikakujundajatele, haridus- ja tervishoiuasutustele ning teistele spetsialistidele. Standardid töötati välja Maailma Terviseorganisatsiooni Saksamaal paikneva kompetentsikeskuse BZgA koondatud seksuaalhariduse ja -tervise spetsialistide poolt 2010. aastal, praeguseks on need tõlgitud 18 keelde. Eestikeelsed standardid valmisid Eesti Seksuaaltervise Liidu toel.

Valdkonnad: Seksuaaltervis, Laste ja noorte tervis

2015 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis

2015 Voldik Ei Lae alla

2015. a maailma tervisepäevaks valminud venekeelne poster toiduohutusest

Valdkonnad: Toitumine

2015 Plakat Ei Lae alla

2015. a maailma tervisepäevaks valminud poster toiduohutusest

Valdkonnad: Toitumine

2015 Plakat Ei Lae alla

2015. a maailma tervisepäevaks valminud infoleht toiduohutusest

Valdkonnad: Toitumine

2015 Flaier Ei Lae alla

Tervise Arengu Instituudi kalender 2016. a tervisetähtpäevadega

Valdkonnad: Tervisedendus

2015 Plakat Ei Lae alla

Dokument koondab ühist arusaama sellest, kuidas saavad teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon senisest tõhusamalt toetada Eesti tervisesüsteemi eesmärke. Strateegia on koostatud Sotsiaalministeeriumi tellimusel ajavahemikus november 2013 – jaanuar 2015. Protsessi koordineeris Eesti Teaduste Akadeemia, rahastasid Sotsiaalministeerium ja Eesti Teadusagentuur Euroopa Liidu tõukefondide vahenditest.

Valdkonnad: Tervisedendus, Muu

2015 Raport Ei Lae alla

Valdkonnad: Sotsiaaltöö

2015 Ajakiri Ei Lae alla

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas, Tervisedendus

2015 Juhend Ei Lae alla

Lehekülg 17 / 61