Trükised & infomaterjalid


Siit leiad terviseteemalisi trükiseid, mida on võimalik alla laadida ja välja printida. Paberil saab tellida Tervise Arengu Instituudi trükiseid märkega „Tellitav“. Soovitame selleks pöörduda lähima tervisedendaja poole või kirjutada aadressil


Tühista

Nimi Aasta Liik Tellitav

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Tervisedendus

2012 Juhend Ei Lae alla

Käesolev juhend käsitleb eri töökeskkondades ja tööaladel esinevate kantserogeenide võimalikku toimet, ohutut käsitlemist ning kantserogeenidega kokkupuutuvate töötajate tervise jälgimist.

Valdkonnad: Tervis töökohal, Vähk, Tervisedendus

2012 Juhend Jah Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Tervisedendus

2012 Juhend Ei Lae alla

Juhendmaterjal on abiks alkoholi liigtarvitamise varajasel avastamisel, patsiendi nõustamisel ja patsiendi ravi planeerimisel perearstikeskustes. Perearstid ja –õed leiavad trükisest praktilised juhised nii patsientide alkoholi tarvitamisest tulenevate riskide hindamiseks kui patsientide motiveerimiseks ja nõustamiseks nende alkoholi tarvitamise vähendamisel. Metoodika on mõeldud esmatasandi tervishoius rakendamiseks.

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine, Tervisedendus

2012 Juhend Ei Lae alla

Raamatus tutvustatakse rahvusvaheliselt ja ka Eestis üha enam kasutamist leidvat suhtlemismeetodit – motiveerivat intervjueerimist (MI) – praktilisel ja teaduspõhisel viisil. See raamat on suunatud ennekõike neile, kes töötavad, õpetavad või omandavad haridust tervishoiusüsteemis ning kes oma tööd tehes puutuvad kokku eluviiside ja harjumuste muutust vajavate patsientidega.

Valdkonnad: Tervisedendus, Tubakatarvitamine, Narkomaania, Seksuaaltervis, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Vaimne tervis, HIV ja AIDS, Muu

2011 Juhend Ei Lae alla

Juhend on suunatud haridusasutuste tervishoiutöötajatele, eesmärgiga olla abiks tööülesannete täitmisel vaimse tervise hindamise valdkonnas. Koolitusmaterjal annab teadmisi vaimse tervise probleemidele viitavatest ilmingutest, vaimse tervise häiretest ja nende käsitlemisest, kirjeldab võimalikke sekkumisviise erakorralistes olukordades ning selgitab koostööpõhimõtteid teiste koolitöötajatega, lapsevanematega ja spetsialistidega väljaspool kooli.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Vaimne tervis, Tervisedendus

2011 Juhend Jah Lae alla

Sellesse ainulaadsesse raamatusse on koondatud tervisedenduse praktika uuenduslikud meetodid, mis põhinevad vettpidavatel teoreetilistel lähtekohtadel. Raamat on õpetlik ja mõtlemapanev lugemisvara tervisedenduse valdkonna üliõpilastele ja praktikutele, kes soovivad tutvuda uuenduslike meetoditega võimestunud kogukondade loomiseks.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas, Tervisedendus

2011 Juhend Ei Lae alla

Juhend on suunatud haridusasutuste tervishoiutöötajatele, eesmärgiga olla abiks tööülesannete täitmisel vaimse tervise hindamise valdkonnas. Koolitusmaterjal annab teadmisi vaimse tervise probleemidele viitavatest ilmingutest, vaimse tervise häiretest ja nende käsitlemisest, kirjeldab võimalikke sekkumisviise erakorralistes olukordades ning selgitab koostööpõhimõtteid teiste koolitöötajatega, lapsevanematega ja spetsialistidega väljaspool kooli.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Vaimne tervis, Tervisedendus

2011 Juhend Jah Lae alla

Juhendmaterjal mõeldud praktiliseks abiks koolidele ja koolidega töötavatele inimestele, et tõhustada tervise edendamist koolides ja saavutada paremaid tulemusi hariduseesmärkide täitmisel.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Tervisedendus

2011 Juhend Jah Lae alla

Käesolev juhendmaterjal keskendub kooli vaimse tervise edendamise ühele olulisele aspektile – õpilase emotsionaalse seisundi märkamisele ja võimalike vaimse tervise probleemide ennetamisele. Juhendmaterjaliga tutvumine peaks aitama igal lastega töötaval inimesel näha käitumismuutuse või langeva õppeedukuse taga olukorda, mis seda põhjustab.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Vaimne tervis, Tervisedendus

2011 Juhend Ei Lae alla

Lehekülg 2 / 5