Trükised & infomaterjalid


Siit leiad terviseteemalisi trükiseid, mida on võimalik alla laadida ja välja printida. Paberil saab tellida Tervise Arengu Instituudi trükiseid märkega „Tellitav“. Soovitame selleks pöörduda lähima tervisedendaja poole või kirjutada aadressil


Tühista

Nimi Aasta Liik Tellitav

Alkoholi aastaraamat 2013 on järjekorras viies põhjalik ülevaade alkoholiturust, -tarbimisest ja -probleemidest Eestis. Käesolevast aastaraamatust leiab andmed viimase 12 aasta trendidest.

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika

2013 Raport Ei Lae alla

Raamat on juba neljas Eestis ilmuv põhjalik ülevaade alkoholiturust, tarbimisest ja probleemidest Eestis viimase 12 aasta jooksul.

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika

2013 Raport Ei Lae alla

Põhiliselt käsitleb käesolev raport 11–15-aastate õpilaste tervist ja tervisekäitumist ning neid mõjutavaid tegureid 2010. aastal, see sisaldab 6 peatükki, milles antakse ülevaade uuringu metoodikast, õpilaste sotsiaalmajanduslikust olukorrast, koolikeskkonnast, terviseseisundist, toitumisharjumustest, kehalisest aktiivsusest ja riskikäitumisest.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Uuringud, statistika

2012 Raport Ei Lae alla

Juhendmaterjal on abimaterjaliks tervisega seonduvate uuringute ja analüüside läbiviimiseks kohalikul tasandil. Materjali saavad kasutada erinevad paikkonna tervisevõrgustikud, töögrupid, koalitsioonid, organisatsioonid ja teised elanike tervisevajadustega tegelevad koostööühendused, kellel on vaja teha tervisega seonduvaid uuringuid ning analüüse kohalike elanike parema heaolu saavutamiseks. Juhendis antakse ülevaade, kuidas iseseisvalt uuringuid planeerida ja läbi viia.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas, Uuringud, statistika

2012 Juhend Ei Lae alla

Kokkuvõte Eesti tervise ja heaolu valitud näitajatest võrdluses Euroopa Liidu (EU-27) keskmisega.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas, Uuringud, statistika

2012 Raport Ei Lae alla

Maakonna tervise ja heaolu ülevaade on lühikene statistiline profiil, mis esitab maakonniti kättesaadavate andmete põhjal valiku tervise ja heaolu näitajatest.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas, Uuringud, statistika

2012 Raport Ei Lae alla

Maakonna tervise ja heaolu ülevaade on lühikene statistiline profiil, mis esitab maakonniti kättesaadavate andmete põhjal valiku tervise ja heaolu näitajatest.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas, Uuringud, statistika

2012 Raport Ei Lae alla

Maakonna tervise ja heaolu ülevaade on lühikene statistiline profiil, mis esitab maakonniti kättesaadavate andmete põhjal valiku tervise ja heaolu näitajatest.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas, Uuringud, statistika

2012 Raport Ei Lae alla

Linna/maakonna tervise ja heaolu ülevaade on lühikene statistiline profiil, mis esitab maakonniti kättesaadavate andmete põhjal valiku tervise ja heaolu näitajatest.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas, Uuringud, statistika

2012 Raport Ei Lae alla

Maakonna tervise ja heaolu ülevaade on lühikene statistiline profiil, mis esitab maakonniti kättesaadavate andmete põhjal valiku tervise ja heaolu näitajatest.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas, Uuringud, statistika

2012 Raport Ei Lae alla

Lehekülg 2 / 4