Trükised & infomaterjalid


Siit leiad terviseteemalisi trükiseid, mida on võimalik alla laadida ja välja printida. Paberil saab tellida Tervise Arengu Instituudi trükiseid märkega „Tellitav“. Soovitame selleks pöörduda lähima tervisedendaja poole või kirjutada aadressil


Tühista

Nimi Aasta Liik Tellitav

Valdkonnad: Tervisedendus, Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Alkoholitarvitamine

2019 Plakat Jah Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Seksuaaltervis, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Uuringud, statistika, Vaimne tervis

2019 Flaier Ei Lae alla

Raport kajastab uuringu tulemusi. Uuringu eesmärgiks on koguda perioodiliselt üleriigilist teavet põhikooliõpilaste tervisekäitumise, tervisliku seisundi ja heaolu kohta.

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Seksuaaltervis, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Uuringud, statistika, Vaimne tervis

2019 Raport Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2019 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2019 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Tervisedendus, Tervis töökohal, Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Seksuaaltervis, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Sotsiaaltöö, Tervis paikkonnas, Liikumine, Uuringud, statistika, Vähk, Vaimne tervis, Tuberkuloos, HIV ja AIDS, Muu, Vigastused, Südametervis

2018 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2018 Brošüür Jah Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2018 Brošüür Jah Lae alla

Tervise Arengu Instituut (TAI) on riiklik teadus- ja arendusasutus, mis tegeleb rahvatervishoiu teadustöö, haiguste ennetamise programmide ning terviseedendusega. Vastutame ka Eesti riikliku tervisestatistika ning seitsme rahvastikupõhise registri ja andmekogu haldamise eest. Trükis annab ülevaate TAI valdkondadest ja tegevustest.

Valdkonnad: Tervisedendus, Tervis töökohal, Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Seksuaaltervis, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Sotsiaaltöö, Tervis paikkonnas, Liikumine, Uuringud, statistika, Vähk, Vaimne tervis, Tuberkuloos, HIV ja AIDS, Muu, Vigastused, Südametervis

2018 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Alkoholitarvitamine

2018 Plakat Jah Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Alkoholitarvitamine

2018 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2018 Flaier Jah Lae alla

Raamat on mõeldud abiks põhikooli õpetajatele ning teistele laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele, kes käsitlevad uimastiennetusega seotud teemasid. Raamatus keskendutakse riikliku õppekava võimalustele teha ennetustööd ja lähtutakse eelkõige põhikooli inimeseõpetuse ainekavast.

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Alkoholitarvitamine

2018 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2018 Flaier Jah Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania, Tubakatarvitamine, Alkoholitarvitamine

2017 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Narkomaania, Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika

2017 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Narkomaania, Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika

2017 Plakat Ei Lae alla

Kogumik „Health in the Baltic Countries 2015“ on Eesti, Läti ja Leedu tervisestatistikat koondav väljaanne. The publication provides the basic comparison of health statistics of the three Baltic states in 2015.

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Seksuaaltervis, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas, Liikumine, Uuringud, statistika, Vähk, Vaimne tervis, Tuberkuloos, HIV ja AIDS, Vigastused, Südametervis

2017 Raport Jah Lae alla

Valdkonnad: Tervisedendus, Tubakatarvitamine, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas, Vaimne tervis

2017 Juhend Jah Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2017 Brošüür Jah Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2017 Brošüür Jah Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2017 Brošüür Jah Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2017 Brošüür Jah Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Alkoholitarvitamine

2017 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Alkoholitarvitamine

2017 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2017 Brošüür Jah Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Tervis töökohal

2016 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Tubakatarvitamine

2016 Plakat Ei Lae alla

Kogumik annab ülevaate 15–16-aastaste kooliõpilaste hoiakutest erinevate uimastite tarvitamise suhtes ja uimastitarvitamise levikust ning põhineb rahvusvahelise küsitluse ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) Eesti uuringu tulemustel.

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika

2016 Raport Jah Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2016 Voldik Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2016 Voldik Ei Lae alla

Kogumikus on esitatud HBSC uuringu raames toimunud Eesti õpilaste küsitluse tulemuste mahukas analüüs. Saame teada, millised olid Eestimaa koolilaste tervis ja tervisekäitumine 2014. aastal ning millised on olnud nende suundumused eelmisest uuringust möödunud nelja aasta jooksul.

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Seksuaaltervis, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Uuringud, statistika, Vaimne tervis

2016 Raport Ei Lae alla

Käesolev juhendmaterjal on tervist ja heaolu edendavate tegevuskavade koostamise juhend eelkõige maavalitsustele ja kohalikele omavalitsustele, kuid sobib kasutamiseks ka eri maakondlikele ja kohalikele meeskondadele ja organisatsioonidele, kes elanike tervise ja heaolu edendamisega tegelevad.

Valdkonnad: Tervisedendus, Tubakatarvitamine, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas, Vaimne tervis

2016 Juhend Jah Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Tervis töökohal, Tervisedendus

2016 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2016 Brošüür Jah Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2016 Brošüür Jah Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2016 Brošüür Jah Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2016 Brošüür Jah Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2016 Plakat Jah Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2016 Plakat Jah Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2016 Plakat Jah Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2016 Plakat Jah Lae alla

Tubakatarvitamine on peamine ennetatav suremuse põhjustaja maailmas. Eesti töötajatest (sh mittesuitsetavatest) on kümnendik sunnitud tubakasuitsuga kokku puutuma töökohal. Juhendmaterjalis jagatakse nõuandeid, kuidas muuta töökohad tubakavabaks ning ideede saamiseks on sinna lisatud erinevate asutuste kogemusi ja näiteid sellel teel.

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Tervis töökohal

2016 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2016 Brošüür Jah Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2015 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2015 Voldik Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2015 Voldik Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Tubakatarvitamine

2015 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Tervisedendus, Tubakatarvitamine, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas

2015 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Vaimne tervis, Südametervis

2015 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2014 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Tervisedendus

2014 Raport Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Alkoholitarvitamine

2014 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Tubakatarvitamine

2014 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2014 Flaier Ei Lae alla

Käsiraamatu eesmärk on tutvustada ASSISTi küsimustikku ja kirjeldada, kuidas selle abil eelkõige kohalikus esmatasandi tervishoiuasutuses kindlaks teha sõltuvusaineid tarvitavad inimesed, et vastavalt vajadusele neid nõustada või nad eriarsti juurde suunata.

Valdkonnad: Narkomaania, Tubakatarvitamine, Alkoholitarvitamine

2013 Juhend Ei Lae alla

Taustmaterjalis kirjeldatakse kõrge vererõhuga seonduvaid tegureid, selgitatakse riskitegurite ja kõrge vererõhu seoseid, antakse ülevaade WHO Euroopa regioonis valitsevast olukorrast ja tuuakse näiteid Euroopa riikide edukatest ja toimivatest meetmetest nende probleemide lahendamiseks. Väljaanne näitab, et lihtsad, kuid hästi suunatud ja kulutõhusad meetmed võivad oluliselt kaasa aidata kõrge vererõhu ja selle põhjustatavate haiguste ennetamisele ja vähendamisele.

Valdkonnad: Tervisedendus, Tubakatarvitamine, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Südametervis

2013 Raport Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Tubakatarvitamine

2013 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Südametervis

2013 Plakat Ei Lae alla

Juhendmaterjal on abiks noortega terviseteemade käsitlemiseks. Raamatu eesmärk on toetada noorte sotsiaalseid ja isiklikke vajadusi tervisevaldkonnas.

Valdkonnad: Tervisedendus, Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Seksuaaltervis, Toitumine, Liikumine, Vaimne tervis, HIV ja AIDS, Vigastused

2013 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Tubakatarvitamine

2012 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Toitumine, Liikumine, Südametervis

2012 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Toitumine, Liikumine, Vaimne tervis, Südametervis

2012 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Tervisedendus

2012 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Tervisedendus

2012 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2011 Plakat Ei Lae alla

Raamatus tutvustatakse rahvusvaheliselt ja ka Eestis üha enam kasutamist leidvat suhtlemismeetodit – motiveerivat intervjueerimist (MI) – praktilisel ja teaduspõhisel viisil. See raamat on suunatud ennekõike neile, kes töötavad, õpetavad või omandavad haridust tervishoiusüsteemis ning kes oma tööd tehes puutuvad kokku eluviiside ja harjumuste muutust vajavate patsientidega.

Valdkonnad: Tervisedendus, Tubakatarvitamine, Narkomaania, Seksuaaltervis, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Vaimne tervis, HIV ja AIDS, Muu

2011 Juhend Ei Lae alla

"Suitsuprii klass" 2011/2012 a võistluse plakat

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Tubakatarvitamine

2011 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Narkomaania, Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika, HIV ja AIDS

2011 Raport Ei Lae alla

Uuringu „HIV-temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas“ eesmärgiks oli saada ülevaade Eesti noorte HIV-nakkusega seotud teadmistest, arusaamadest ja suhtumistest, seksuaalkäitumisest, kondoomi kasutamise harjumustest ja testimisest HIV-i suhtes. Andmekogumist teostati kahes vanusrühmas: 10-18-aastased üldhariduskoolide õpilased ning 19-29-aastased noored. Koostatud uuringuraport on eelkõige suuntatud seksuaaltervise ja HIV-i ennetamisega seotud spetisalistidele ning haridus- ja noorsootöötajatele.

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika, HIV ja AIDS

2011 Raport Jah Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2011 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Tervisedendus

2010 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2010 Plakat Ei Lae alla

Raamat annab ülevaate tubakaga seotud olukorrast Eestis, suitsetamisest loobumise nõustamisest (SLN) Eestis ja selle terminoloogiast, nõustamisprotsessist, esmatasandi tervishoiu rollist suitsetamisest loobumise nõustamisel, erinevatest koostöövõimalustest ja arengusuundadest.

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Tervisedendus

2010 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine, Tubakatarvitamine, Liikumine

2010 Voldik Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2010 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2010 Plakat Jah Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Toitumine, Liikumine, Vaimne tervis, Südametervis

2010 Voldik Ei Lae alla

Suitsuprii klass 2010/2011 võistluse plakat

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Tubakatarvitamine

2010 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Tervisedendus

2009 Plakat Ei Lae alla

"Suitsuprii klass" 2009/2010 võistluse plakat

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Tubakatarvitamine

2009 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, HIV ja AIDS

2009 Brošüür Jah Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, HIV ja AIDS

2009 Brošüür Jah Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Tervisedendus

2008 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Toitumine, Liikumine, Vaimne tervis, Südametervis

2008 Plakat Ei Lae alla

"Suitsuprii klass" 2008/2009 a võistluse plakat

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Tubakatarvitamine

2008 Plakat Ei Lae alla

"Suitsuprii klass" 2007/2008 a võistluse plakat

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Tubakatarvitamine

2007 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2007 Voldik Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine

2007 Voldik Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Tervisedendus

2007 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Tervisedendus

2006 Brošüür Ei Lae alla

"Suitsuprii klass" 2006/2007 a võistluse plakat

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Tubakatarvitamine

2006 Plakat Ei Lae alla