Trükised & infomaterjalid


Siit leiad terviseteemalisi trükiseid, mida on võimalik alla laadida ja välja printida. Paberil saab tellida Tervise Arengu Instituudi trükiseid märkega „Tellitav“. Soovitame selleks pöörduda lähima tervisedendaja poole või kirjutada aadressil


Tühista

Nimi Aasta Liik Tellitav

Valdkonnad: Toitumine, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Südametervis

2017 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Tervisedendus, Tubakatarvitamine, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas, Vaimne tervis

2017 Juhend Jah Lae alla

Käesolev juhendmaterjal on tervist ja heaolu edendavate tegevuskavade koostamise juhend eelkõige maavalitsustele ja kohalikele omavalitsustele, kuid sobib kasutamiseks ka eri maakondlikele ja kohalikele meeskondadele ja organisatsioonidele, kes elanike tervise ja heaolu edendamisega tegelevad.

Valdkonnad: Tervisedendus, Tubakatarvitamine, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas, Vaimne tervis

2016 Juhend Jah Lae alla

Õpetajaraamatu eesmärk on abistada õpetajaid toitumise ja füüsilise aktiivsuse teemade sidusal ja süstemaatilisel käsitlemisel koolis, et seeläbi arendada õpilaste terviseteadlikkust ning kujundada tervisealaseid oskusi ja hoiakuid.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Liikumine

2016 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Tervisedendus, Tubakatarvitamine, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas

2015 Juhend Ei Lae alla

Täiskasvanud veedavad suure osa oma päevast töö juures ja nii langeb vähemalt üks päevastest põhitoidukordadest tööl olemise ajale. Kuidas teha söömiskoha valikul, toitude rohkuse ja teabetulva tingimustes õigeid ja tervist toetavaid valikuid? Mida saab selles vallas enda heaks teha inimene ise? Milles saab kaasa aidata tööandja? Kogumik püüab neis küsimustes veidi abiks olla.

Valdkonnad: Toitumine, Tervis töökohal

2014 Juhend Ei Lae alla

Juhendmaterjal on abiks noortega terviseteemade käsitlemiseks. Raamatu eesmärk on toetada noorte sotsiaalseid ja isiklikke vajadusi tervisevaldkonnas.

Valdkonnad: Tervisedendus, Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Seksuaaltervis, Toitumine, Liikumine, Vaimne tervis, HIV ja AIDS, Vigastused

2013 Juhend Ei Lae alla

2012. aastal valminud Maailma Terviseorganisatsiooni ja EL liikmesriikide poliitikutele suunatud raamdokument, mis toetab World Health Assembly (WHA63.14) ja WHO poolt väljatöötatud soovituste elluviimist. Dokument algab selgitusega, mida mõeldakse turunduse (sh lastele suunatud turunduse) all ja kes on sellesse kaasatud. Antakse juhised poliitika arendamiseks, selle rakendamiseks ja järelevalveks, hindamiseks ning teadustööks.

Valdkonnad: Toitumine

2012 Juhend Ei Lae alla

Raamatus tutvustatakse rahvusvaheliselt ja ka Eestis üha enam kasutamist leidvat suhtlemismeetodit – motiveerivat intervjueerimist (MI) – praktilisel ja teaduspõhisel viisil. See raamat on suunatud ennekõike neile, kes töötavad, õpetavad või omandavad haridust tervishoiusüsteemis ning kes oma tööd tehes puutuvad kokku eluviiside ja harjumuste muutust vajavate patsientidega.

Valdkonnad: Tervisedendus, Tubakatarvitamine, Narkomaania, Seksuaaltervis, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Vaimne tervis, HIV ja AIDS, Muu

2011 Juhend Ei Lae alla

Juhendmaterjali on koondatud paremik tervislikku toitumist edendavatest mängudest, mis laekusid 2006. aastal Tervise Arengu Instituudi poolt algatatud samanimelisele ideekonkursile. Juhend on koostatud eelkõige koolieelsete lasteasutuste personalile (rühma-, liikumis-, muusikaõpetajad, tervishoiutöötajad jt), kes on seotud õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisega asutuses ning oma igapäevase tegevuse kaudu saavad kujundada laste tervislikke toitumisharjumusi läbi mängu ja kehalise aktiivsuse edendamise.

Valdkonnad: Tervisedendus, Laste ja noorte tervis, Toitumine, Liikumine

2010 Juhend Ei Lae alla

NB! Soovitused põhinevad 2006. aasta riiklikel soovitustel. 2015. aastal anti välja uued toitumis- ja toidusoovitused. Trükise eesmärk on aidata noorel inimesel (18-ndast eluaastast 26-nda eluaastani) teha tervislikumaid valikuid, arvestades sealjuures ka rahalisi piiranguid ja kesisemaid võimalusi. Materjalis on seletatud lahti mõisted nagu toiduenergia, põhitoitained, vitamiinid ja mineraalained; antud informatsiooni nende parimate allikate kohta ning kirjeldatud mõju nii nende ala- kui ka ületarbimise korral. Samuti leiab siit palju praktilisi nõuandeid söömist mõjutavate tegurite, toiduvalikute, erinevate asendusvariantide, toidu töötlemise ja valmistamise viiside, säilitustingimuste ning elementaarsete toiduohutusnõuete kohta.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Liikumine

2010 Juhend Ei Lae alla

NB! Soovitused põhinevad 2006. aasta riiklikel soovitustel. 2015. aastal anti välja uued toitumis- ja toidusoovitused. Käesolevad soovitused on mõeldud eelkõige 3–18-aastaste lastega tegelevatele spetsialistidele abimaterjaliks toitumisega seotud tegevuste planeerimisel ja elluviimisel.NB! Soovitused põhinevad 2006. aasta riiklikel soovitustel. 2015. aastal anti välja uued toitumis- ja toidusoovitused.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Liikumine

2009 Juhend Ei Lae alla

Käesolev laste toidu teatmik on mõeldud otseselt toiduvalmistajatele – koolide kokkadele, toitlustusfirmade spetsialistidele ja dietoloogidele. Kuna toidu valmistamiseks ja toitlustamiseks pole võimalik anda kindlaid reegleid, saab teatmikku kasutada lisaideede saamiseks, et laste toit oleks tervislik.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Tervisedendus

2008 Juhend Ei Lae alla

Käesolev laste toidu teatmik on mõeldud otseselt toiduvalmistajatele – koolide kokkadele, toitlustusfirmade spetsialistidele ja dietoloogidele. Kuna toidu valmistamiseks ja toitlustamiseks pole võimalik anda kindlaid reegleid, saab teatmikku kasutada lisaideede saamiseks, et laste toit oleks tervislik.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Tervisedendus

2008 Juhend Ei Lae alla

NB! Soovitused põhinevad 2006. aasta riiklikel soovitustel. 2015. aastal anti välja uued toitumis- ja toidusoovitused. Raamat on heaks abiliseks perearstidele ja -õdedele, sotsiaaltöötajatele, hooldusasutuste töötajatele, dieetõdedele ning tervishoiu ja sotsiaalabi organiseerijatele eakate inimeste toitlustamise ning liikumisaktiivsuse korraldamisel ja juhendamisel.

Valdkonnad: Toitumine, Liikumine, Tervisedendus

2008 Juhend Ei Lae alla

NB! Soovitused põhinevad 2006. aasta riiklikel soovitustel. 2015. aastal anti välja uued toitumis- ja toidusoovitused. Raamat on mõeldud kasutamiseks perearstidele ja -õdedele, naistearstidele ning ämmaemandatele. Raamatu eesmärk on täiendada rasedaid ja imetavaid emasid nõustavate inimeste teadmisi nende toitumisvajadustest ning toitumisega seotud riskidest, suurendada oskusi toitumuse hindamiseks ning toitumisalaste soovituste andmiseks.

Valdkonnad: Toitumine, Liikumine

2007 Juhend Ei Lae alla

NB! Soovitused on aegunud. 2015. aastal anti välja uued toitumis- ja toidusoovitused, vt www.terviseinfo.ee/et/toitumissoovitused. Raamatu eesmärk on anda juhised toidu koostamiseks arvestades kaasaegse teaduse seisukohtade ja teadusuuringute tulemustega. Ülevaade antakse toiduenergia ja toitainete kohta, mis tagavad organismi optimaalse kasvu, arengu, funktsioneerimise ja hea tervise kogu eluea jooksul ning kuidas ennetada toitainete vaegusest tingitud haigusi.

Valdkonnad: Toitumine, Tervisedendus

2006 Juhend Ei Lae alla