Trükised & infomaterjalid


Siit leiad terviseteemalisi trükiseid, mida on võimalik alla laadida ja välja printida. Paberil saab tellida Tervise Arengu Instituudi trükiseid märkega „Tellitav“. Soovitame selleks pöörduda lähima tervisedendaja poole või kirjutada aadressil


Tühista

Nimi Aasta Liik Tellitav

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Seksuaaltervis, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Uuringud, statistika, Vaimne tervis

2019 Flaier Ei Lae alla

Raport kajastab uuringu tulemusi. Uuringu eesmärgiks on koguda perioodiliselt üleriigilist teavet põhikooliõpilaste tervisekäitumise, tervisliku seisundi ja heaolu kohta.

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Seksuaaltervis, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Uuringud, statistika, Vaimne tervis

2019 Raport Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2018 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2018 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Tervisedendus, Tervis töökohal, Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Seksuaaltervis, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Sotsiaaltöö, Tervis paikkonnas, Liikumine, Uuringud, statistika, Vähk, Vaimne tervis, Tuberkuloos, HIV ja AIDS, Muu, Vigastused, Südametervis

2018 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2018 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2018 Brošüür Ei Lae alla

Tervise Arengu Instituut (TAI) on riiklik teadus- ja arendusasutus, mis tegeleb rahvatervishoiu teadustöö, haiguste ennetamise programmide ning terviseedendusega. Vastutame ka Eesti riikliku tervisestatistika ning seitsme rahvastikupõhise registri ja andmekogu haldamise eest. Trükis annab ülevaate TAI valdkondadest ja tegevustest.

Valdkonnad: Tervisedendus, Tervis töökohal, Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Seksuaaltervis, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Sotsiaaltöö, Tervis paikkonnas, Liikumine, Uuringud, statistika, Vähk, Vaimne tervis, Tuberkuloos, HIV ja AIDS, Muu, Vigastused, Südametervis

2018 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2018 Raport Ei Lae alla

Raport annab ülevaate Eesti esimese laste rasvumise seireuuringu tulemustest. Uuringu käigus koguti antropomeetrilisi ja taustaandmeid 12700 1. klassi õpilaselt ning küsitleti 381 üldhariduskooli esindajaid.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2018 Raport Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2018 Plakat Jah Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2018 Brošüür Jah Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2018 Brošüür Jah Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2018 Brošüür Jah Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2018 Brošüür Jah Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2018 Plakat Jah Lae alla

Lastele suunatud toidupüramiid.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2018 Plakat Jah Lae alla

Valdkonnad: Toitumine, Liikumine, Südametervis

2018 Other Jah Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2018 Plakat Jah Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2018 Plakat Jah Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Uuringud, statistika

2017 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2017 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2017 Plakat Ei Lae alla

Kogumik „Health in the Baltic Countries 2015“ on Eesti, Läti ja Leedu tervisestatistikat koondav väljaanne. The publication provides the basic comparison of health statistics of the three Baltic states in 2015.

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Seksuaaltervis, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas, Liikumine, Uuringud, statistika, Vähk, Vaimne tervis, Tuberkuloos, HIV ja AIDS, Vigastused, Südametervis

2017 Raport Jah Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2017 Plakat Jah Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2017 Plakat Jah Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2017 Plakat Jah Lae alla

Valdkonnad: Toitumine, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Südametervis

2017 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2017 Other Jah Lae alla

Valdkonnad: Tervisedendus, Tubakatarvitamine, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas, Vaimne tervis

2017 Juhend Jah Lae alla

Valdkonnad: Toitumine, Liikumine, Südametervis

2016 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine, Liikumine, Südametervis

2016 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine, Liikumine, Südametervis

2016 Flaier Ei Lae alla

Kogumikus on esitatud HBSC uuringu raames toimunud Eesti õpilaste küsitluse tulemuste mahukas analüüs. Saame teada, millised olid Eestimaa koolilaste tervis ja tervisekäitumine 2014. aastal ning millised on olnud nende suundumused eelmisest uuringust möödunud nelja aasta jooksul.

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Seksuaaltervis, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Uuringud, statistika, Vaimne tervis

2016 Raport Ei Lae alla

Käesolev juhendmaterjal on tervist ja heaolu edendavate tegevuskavade koostamise juhend eelkõige maavalitsustele ja kohalikele omavalitsustele, kuid sobib kasutamiseks ka eri maakondlikele ja kohalikele meeskondadele ja organisatsioonidele, kes elanike tervise ja heaolu edendamisega tegelevad.

Valdkonnad: Tervisedendus, Tubakatarvitamine, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas, Vaimne tervis

2016 Juhend Jah Lae alla

Valdkonnad: Toitumine, Tervis töökohal, Tervisedendus

2016 Plakat Ei Lae alla

Õpetajaraamatu eesmärk on abistada õpetajaid toitumise ja füüsilise aktiivsuse teemade sidusal ja süstemaatilisel käsitlemisel koolis, et seeläbi arendada õpilaste terviseteadlikkust ning kujundada tervisealaseid oskusi ja hoiakuid.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Liikumine

2016 Juhend Ei Lae alla

2015. a maailma tervisepäevaks valminud venekeelne poster toiduohutusest

Valdkonnad: Toitumine

2015 Plakat Ei Lae alla

2015. a maailma tervisepäevaks valminud poster toiduohutusest

Valdkonnad: Toitumine

2015 Plakat Ei Lae alla

2015. a maailma tervisepäevaks valminud infoleht toiduohutusest

Valdkonnad: Toitumine

2015 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2015 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2015 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Tervisedendus, Tubakatarvitamine, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas

2015 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine, Liikumine, Südametervis

2015 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Vaimne tervis, Südametervis

2015 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2014 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2014 Brošüür Ei Lae alla

Mõistatusi ja lugusid köögiviljadest. Nuputamisvihik lastele

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2014 Brošüür Ei Lae alla

Joonistamisvihik lastele

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2014 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2014 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2014 Plakat Jah Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2014 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2014 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2014 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2014 Plakat Ei Lae alla

Täiskasvanud veedavad suure osa oma päevast töö juures ja nii langeb vähemalt üks päevastest põhitoidukordadest tööl olemise ajale. Kuidas teha söömiskoha valikul, toitude rohkuse ja teabetulva tingimustes õigeid ja tervist toetavaid valikuid? Mida saab selles vallas enda heaks teha inimene ise? Milles saab kaasa aidata tööandja? Kogumik püüab neis küsimustes veidi abiks olla.

Valdkonnad: Toitumine, Tervis töökohal

2014 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2014 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2014 Brošüür Ei Lae alla

Taustmaterjalis kirjeldatakse kõrge vererõhuga seonduvaid tegureid, selgitatakse riskitegurite ja kõrge vererõhu seoseid, antakse ülevaade WHO Euroopa regioonis valitsevast olukorrast ja tuuakse näiteid Euroopa riikide edukatest ja toimivatest meetmetest nende probleemide lahendamiseks. Väljaanne näitab, et lihtsad, kuid hästi suunatud ja kulutõhusad meetmed võivad oluliselt kaasa aidata kõrge vererõhu ja selle põhjustatavate haiguste ennetamisele ja vähendamisele.

Valdkonnad: Tervisedendus, Tubakatarvitamine, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Südametervis

2013 Raport Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Südametervis

2013 Plakat Ei Lae alla

Juhendmaterjal on abiks noortega terviseteemade käsitlemiseks. Raamatu eesmärk on toetada noorte sotsiaalseid ja isiklikke vajadusi tervisevaldkonnas.

Valdkonnad: Tervisedendus, Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Seksuaaltervis, Toitumine, Liikumine, Vaimne tervis, HIV ja AIDS, Vigastused

2013 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine, Liikumine

2013 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine, Liikumine

2013 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2013 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2013 Brošüür Ei Lae alla

2012. aastal valminud Maailma Terviseorganisatsiooni ja EL liikmesriikide poliitikutele suunatud raamdokument, mis toetab World Health Assembly (WHA63.14) ja WHO poolt väljatöötatud soovituste elluviimist. Dokument algab selgitusega, mida mõeldakse turunduse (sh lastele suunatud turunduse) all ja kes on sellesse kaasatud. Antakse juhised poliitika arendamiseks, selle rakendamiseks ja järelevalveks, hindamiseks ning teadustööks.

Valdkonnad: Toitumine

2012 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2012 Brošüür Ei Lae alla

"Muinasjutukate" värvimisvihikus on lastele mänguliselt seletatud, kui tähtis on süüa puu- ja köögivilju.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2012 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2012 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2012 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Toitumine, Liikumine, Südametervis

2012 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Toitumine, Liikumine, Vaimne tervis, Südametervis

2012 Flaier Ei Lae alla

Raamatus tutvustatakse rahvusvaheliselt ja ka Eestis üha enam kasutamist leidvat suhtlemismeetodit – motiveerivat intervjueerimist (MI) – praktilisel ja teaduspõhisel viisil. See raamat on suunatud ennekõike neile, kes töötavad, õpetavad või omandavad haridust tervishoiusüsteemis ning kes oma tööd tehes puutuvad kokku eluviiside ja harjumuste muutust vajavate patsientidega.

Valdkonnad: Tervisedendus, Tubakatarvitamine, Narkomaania, Seksuaaltervis, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Vaimne tervis, HIV ja AIDS, Muu

2011 Juhend Ei Lae alla

2011. a. sügisel toimuva puu- ja köögiviljade kampaania "Lihtne viis tervislikult toituda!" raames välja antud tervisliku toidu valmistamise ideid pakkuv ajakiri.

Valdkonnad: Toitumine

2011 Ajakiri Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2011 Brošüür Ei Lae alla

2011. a. sügisel toimunud puu- ja köögiviljade kampaania "Lihtne viis tervislikult toituda!" raames välja antud retseptivihik

Valdkonnad: Toitumine

2011 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2011 Brošüür Ei Lae alla

2011. a. sügisel toimuva puu- ja köögiviljade kampaania "Lihtne viis tervislikult toituda!" raames välja antud mänguline abivahend lastele, mis motiveerib sööma vähemalt 5 portsjonit puu- ja köögivilju päevas.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2011 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2010 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2010 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2010 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2010 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Muu

2010 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2010 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2010 Plakat Ei Lae alla

2010. aasta puu- ja köögiviljade kampaania "Sinu tervis on su enda kätes" voldik

Valdkonnad: Toitumine

2010 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2010 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2010 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2010 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2010 Plakat Ei Lae alla

Antud trükise eesmärgiks on määratleda toitumisalaste teadmiste kujunemist erinevate õppeainete abil. I ja II kooliastme õppekava ja õpikute analüüsil selgus, et toitumise temaatikat käsitletakse järgnevate õppeainete raames: inimeseõpetus, loodusõpetus ning käsitöö ja kodundus. Raportis analüüsitakse nendes õppeainetes kasutuses olevaid õpikuid, õppematerjale ja õpetajaraamatuid.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Uuringud, statistika

2010 Raport Ei Lae alla

Juhendmaterjali on koondatud paremik tervislikku toitumist edendavatest mängudest, mis laekusid 2006. aastal Tervise Arengu Instituudi poolt algatatud samanimelisele ideekonkursile. Juhend on koostatud eelkõige koolieelsete lasteasutuste personalile (rühma-, liikumis-, muusikaõpetajad, tervishoiutöötajad jt), kes on seotud õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisega asutuses ning oma igapäevase tegevuse kaudu saavad kujundada laste tervislikke toitumisharjumusi läbi mängu ja kehalise aktiivsuse edendamise.

Valdkonnad: Tervisedendus, Laste ja noorte tervis, Toitumine, Liikumine

2010 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine, Tubakatarvitamine, Liikumine

2010 Voldik Ei Lae alla

NB! Soovitused põhinevad 2006. aasta riiklikel soovitustel. 2015. aastal anti välja uued toitumis- ja toidusoovitused. Trükise eesmärk on aidata noorel inimesel (18-ndast eluaastast 26-nda eluaastani) teha tervislikumaid valikuid, arvestades sealjuures ka rahalisi piiranguid ja kesisemaid võimalusi. Materjalis on seletatud lahti mõisted nagu toiduenergia, põhitoitained, vitamiinid ja mineraalained; antud informatsiooni nende parimate allikate kohta ning kirjeldatud mõju nii nende ala- kui ka ületarbimise korral. Samuti leiab siit palju praktilisi nõuandeid söömist mõjutavate tegurite, toiduvalikute, erinevate asendusvariantide, toidu töötlemise ja valmistamise viiside, säilitustingimuste ning elementaarsete toiduohutusnõuete kohta.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Liikumine

2010 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Toitumine, Liikumine, Vaimne tervis, Südametervis

2010 Voldik Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Tervisedendus

2009 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2009 Plakat Ei Lae alla

Sisukord: Õnneliku südame valem. Individuaalse terviseriski hindamine. Tervislikud eluviisid. Tasakaalustatud toitumine.

Valdkonnad: Toitumine, Liikumine, Südametervis

2009 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine, Liikumine, Muu

2009 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2009 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2009 Plakat Ei Lae alla

2009. aasta puu- ja köögiviljade kampaania "Vali tervis!" plakatid

Valdkonnad: Toitumine

2009 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2009 Brošüür Ei Lae alla

2009. aasta puu- ja köögiviljade kampaania "Vali tervis" retseptivihik

Valdkonnad: Toitumine

2009 Brošüür Ei Lae alla

NB! Soovitused põhinevad 2006. aasta riiklikel soovitustel. 2015. aastal anti välja uued toitumis- ja toidusoovitused. Käesolevad soovitused on mõeldud eelkõige 3–18-aastaste lastega tegelevatele spetsialistidele abimaterjaliks toitumisega seotud tegevuste planeerimisel ja elluviimisel.NB! Soovitused põhinevad 2006. aasta riiklikel soovitustel. 2015. aastal anti välja uued toitumis- ja toidusoovitused.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Liikumine

2009 Juhend Ei Lae alla

Raport on mõeldud toidukäitlejatele abimaterjaliks koolilaste tervisliku toitumise kohta. Kooliõpilaste toitumise uuring viidi läbi Tartumaa ning Ida- ja Lääne-Virumaa koolides 2007. aastal.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Uuringud, statistika

2009 Raport Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2008 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2008 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Toitumine, Liikumine, Vaimne tervis, Südametervis

2008 Plakat Ei Lae alla

Käesolev laste toidu teatmik on mõeldud otseselt toiduvalmistajatele – koolide kokkadele, toitlustusfirmade spetsialistidele ja dietoloogidele. Kuna toidu valmistamiseks ja toitlustamiseks pole võimalik anda kindlaid reegleid, saab teatmikku kasutada lisaideede saamiseks, et laste toit oleks tervislik.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Tervisedendus

2008 Juhend Ei Lae alla

Käesolev laste toidu teatmik on mõeldud otseselt toiduvalmistajatele – koolide kokkadele, toitlustusfirmade spetsialistidele ja dietoloogidele. Kuna toidu valmistamiseks ja toitlustamiseks pole võimalik anda kindlaid reegleid, saab teatmikku kasutada lisaideede saamiseks, et laste toit oleks tervislik.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Tervisedendus

2008 Juhend Ei Lae alla

NB! Soovitused põhinevad 2006. aasta riiklikel soovitustel. 2015. aastal anti välja uued toitumis- ja toidusoovitused. Raamat on heaks abiliseks perearstidele ja -õdedele, sotsiaaltöötajatele, hooldusasutuste töötajatele, dieetõdedele ning tervishoiu ja sotsiaalabi organiseerijatele eakate inimeste toitlustamise ning liikumisaktiivsuse korraldamisel ja juhendamisel.

Valdkonnad: Toitumine, Liikumine, Tervisedendus

2008 Juhend Ei Lae alla

Содержание: Полезное для сердца питание. Продуктовая пирамида. Правило тарелки. Сколько нужно двигаться? Выбери оптимальную физическую нагрузку. Насколько интенсивно нужно двигаться? Метаболический синдром. Проверь себя!

Valdkonnad: Toitumine, Liikumine, Muu, Südametervis

2007 Brošüür Ei Lae alla

Sisukord: Mis on vererõhk? Kuidas tekib kõrge vererõhk? Kuidas mõjub kõrge vererõhk südamele? Milline on normaalne vererõhk rahuolekus? Kuidas ja kui sageli peab vererõhku mõõtma? Piira soola tarvitamist. Kuidas liigset stressi ära hoida. Kas ma olen oma südame vastu hea? Trükist jagasid perearstid ja teised seotud asutused. Kogutiraaž oli 110 000, sellest proportsionaalselt venekeelseid trükiseid.

Valdkonnad: Toitumine, Liikumine, Muu, Südametervis

2007 Brošüür Ei Lae alla

Sisukord: Südamesõbralik toitumine. Toidupüramiid. Taldrikureegel Kui palju on vaja liikuda? Vali optimaalne kehaline koormus. Kui intensiivselt liikuda? Ainevahetussündroom. Testi ennast! Trükist jagasid perearstid, haiglad ja teised seotud asutused. Kogutiraaž oli 110 000, sellest proportsionaalselt venekeelseid trükiseid.

Valdkonnad: Toitumine, Liikumine, Muu, Südametervis

2007 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2007 Plakat Ei Lae alla

NB! Soovitused põhinevad 2006. aasta riiklikel soovitustel. 2015. aastal anti välja uued toitumis- ja toidusoovitused. Raamat on mõeldud kasutamiseks perearstidele ja -õdedele, naistearstidele ning ämmaemandatele. Raamatu eesmärk on täiendada rasedaid ja imetavaid emasid nõustavate inimeste teadmisi nende toitumisvajadustest ning toitumisega seotud riskidest, suurendada oskusi toitumuse hindamiseks ning toitumisalaste soovituste andmiseks.

Valdkonnad: Toitumine, Liikumine

2007 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2006 Plakat Ei Lae alla

NB! Soovitused on aegunud. 2015. aastal anti välja uued toitumis- ja toidusoovitused, vt www.terviseinfo.ee/et/toitumissoovitused. Raamatu eesmärk on anda juhised toidu koostamiseks arvestades kaasaegse teaduse seisukohtade ja teadusuuringute tulemustega. Ülevaade antakse toiduenergia ja toitainete kohta, mis tagavad organismi optimaalse kasvu, arengu, funktsioneerimise ja hea tervise kogu eluea jooksul ning kuidas ennetada toitainete vaegusest tingitud haigusi.

Valdkonnad: Toitumine, Tervisedendus

2006 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2006 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine

2006 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2006 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine

2006 Plakat Ei Lae alla