Trükised & infomaterjalid


Siit leiad terviseteemalisi trükiseid, mida on võimalik alla laadida ja välja printida. Paberil saab tellida Tervise Arengu Instituudi trükiseid märkega „Tellitav“. Soovitame selleks pöörduda lähima tervisedendaja poole või kirjutada aadressil


Tühista

Nimi Aasta Liik Tellitav

Valdkonnad: Tervisedendus, Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Alkoholitarvitamine

2019 Plakat Jah Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania, Sotsiaaltöö, Tuberkuloos, HIV ja AIDS, Muu

2019 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania, Seksuaaltervis, Sotsiaaltöö, Tuberkuloos, HIV ja AIDS, Muu

2019 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania, Seksuaaltervis, Sotsiaaltöö, Tuberkuloos, HIV ja AIDS, Muu

2019 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2019 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2019 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Seksuaaltervis, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Uuringud, statistika, Vaimne tervis

2019 Flaier Ei Lae alla

Raport kajastab uuringu tulemusi. Uuringu eesmärgiks on koguda perioodiliselt üleriigilist teavet põhikooliõpilaste tervisekäitumise, tervisliku seisundi ja heaolu kohta.

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Seksuaaltervis, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Uuringud, statistika, Vaimne tervis

2019 Raport Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania, Seksuaaltervis, HIV ja AIDS

2019 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2019 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2019 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2019 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2019 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2019 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2019 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2018 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2018 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2018 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2018 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2018 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2018 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Tervisedendus, Tervis töökohal, Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Seksuaaltervis, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Sotsiaaltöö, Tervis paikkonnas, Liikumine, Uuringud, statistika, Vähk, Vaimne tervis, Tuberkuloos, HIV ja AIDS, Muu, Vigastused, Südametervis

2018 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2018 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2018 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2018 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2018 Flaier Ei Lae alla

Tervise Arengu Instituut (TAI) on riiklik teadus- ja arendusasutus, mis tegeleb rahvatervishoiu teadustöö, haiguste ennetamise programmide ning terviseedendusega. Vastutame ka Eesti riikliku tervisestatistika ning seitsme rahvastikupõhise registri ja andmekogu haldamise eest. Trükis annab ülevaate TAI valdkondadest ja tegevustest.

Valdkonnad: Tervisedendus, Tervis töökohal, Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Seksuaaltervis, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Sotsiaaltöö, Tervis paikkonnas, Liikumine, Uuringud, statistika, Vähk, Vaimne tervis, Tuberkuloos, HIV ja AIDS, Muu, Vigastused, Südametervis

2018 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2018 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2018 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania, Laste ja noorte tervis

2018 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2018 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2018 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2018 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2018 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Alkoholitarvitamine

2018 Plakat Jah Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Alkoholitarvitamine

2018 Juhend Ei Lae alla

Raamat on mõeldud abiks põhikooli õpetajatele ning teistele laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele, kes käsitlevad uimastiennetusega seotud teemasid. Raamatus keskendutakse riikliku õppekava võimalustele teha ennetustööd ja lähtutakse eelkõige põhikooli inimeseõpetuse ainekavast.

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Alkoholitarvitamine

2018 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2018 Flaier Jah Lae alla

Материал предназначен для практического применения специалистом и клиентом в работе с наркотической зависимостью. Данное руководство является первым модулем реабилитационной программы Больницы Вильянди и может быть использовано как в стационарном, так и амбулаторном лечении зависимости как подготовка к долгосрочной реабилитации.

Valdkonnad: Narkomaania

2017 Juhend Ei Lae alla

Materjal on mõeldud kasutamiseks spetsialistidele ja klientidele uimastisõltuvuse ravis. Antud juhend on Viljandi Haigla rehabilitatsiooniprogrammi esimene moodul ja seda võib kasutada nii statsionaarses kui ambulatoorses sõltuvuse ravis ettevalmistusena pikaajaliseks rehabilitatsiooniks.

Valdkonnad: Narkomaania

2017 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania, Tubakatarvitamine, Alkoholitarvitamine

2017 Flaier Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Narkomaania, Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika

2017 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Narkomaania, Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika

2017 Plakat Ei Lae alla

Kogumik „Health in the Baltic Countries 2015“ on Eesti, Läti ja Leedu tervisestatistikat koondav väljaanne. The publication provides the basic comparison of health statistics of the three Baltic states in 2015.

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Seksuaaltervis, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas, Liikumine, Uuringud, statistika, Vähk, Vaimne tervis, Tuberkuloos, HIV ja AIDS, Vigastused, Südametervis

2017 Raport Jah Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Alkoholitarvitamine

2017 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Alkoholitarvitamine

2017 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2017 Flaier Jah Lae alla

Kogumik annab ülevaate 15–16-aastaste kooliõpilaste hoiakutest erinevate uimastite tarvitamise suhtes ja uimastitarvitamise levikust ning põhineb rahvusvahelise küsitluse ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) Eesti uuringu tulemustel.

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika

2016 Raport Jah Lae alla

Kogumikus on esitatud HBSC uuringu raames toimunud Eesti õpilaste küsitluse tulemuste mahukas analüüs. Saame teada, millised olid Eestimaa koolilaste tervis ja tervisekäitumine 2014. aastal ning millised on olnud nende suundumused eelmisest uuringust möödunud nelja aasta jooksul.

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Seksuaaltervis, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Uuringud, statistika, Vaimne tervis

2016 Raport Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2016 Voldik Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2016 Voldik Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2016 Voldik Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2016 Voldik Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania, Laste ja noorte tervis

2015 Brošüür Jah Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2015 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania, Laste ja noorte tervis

2014 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Alkoholitarvitamine

2014 Flaier Ei Lae alla

Käsiraamatu eesmärk on tutvustada ASSISTi küsimustikku ja kirjeldada, kuidas selle abil eelkõige kohalikus esmatasandi tervishoiuasutuses kindlaks teha sõltuvusaineid tarvitavad inimesed, et vastavalt vajadusele neid nõustada või nad eriarsti juurde suunata.

Valdkonnad: Narkomaania, Tubakatarvitamine, Alkoholitarvitamine

2013 Juhend Ei Lae alla

Juhendmaterjal on abiks noortega terviseteemade käsitlemiseks. Raamatu eesmärk on toetada noorte sotsiaalseid ja isiklikke vajadusi tervisevaldkonnas.

Valdkonnad: Tervisedendus, Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Seksuaaltervis, Toitumine, Liikumine, Vaimne tervis, HIV ja AIDS, Vigastused

2013 Juhend Ei Lae alla

Uuringu raport annab ülevaate, millised on sõltuvushäiretega inimeste ja nende lähedaste vajadused seoses tööturul püsimisega või tööturult välja langemise ennetamisega sõltuvusest tulenevatel põhjustel.

Valdkonnad: Narkomaania, Uuringud, statistika

2012 Raport Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2012 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2012 Juhend Ei Lae alla

Raport annab ülevaate 15–16-aastaste kooliõpilaste hoiakutest legaalsete ja illegaalsete uimastite tarvitamise suhtes ning uimastitarvitamise levikust. Raport põhineb 2011. aastal Eestis läbiviidud rahvusvahelise küsitluse ESPAD (The European School Survey on Alcohol and Other Drugs) tulemustel ja eelnevate uuringuaastate võrdlusel.

Valdkonnad: Narkomaania, Laste ja noorte tervis

2012 Raport Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2012 Juhend Jah Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2012 Juhend Jah Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2012 Brošüür Jah Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2011 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2011 Plakat Ei Lae alla

Aastaaruanne annab võrdleva ülevaate narkootikumide tarvitamisest ja nendega seotud tagajärgedest ning meetmetest narkootikumide leviku tõkestamiseks 2009. aasta seisuga. Raport hõlmab EL-i 27 liikmesriiki ning lisaks Norra ja EL-i kandidaatriikide Horvaatia ja Türgi andmeid.

Valdkonnad: Narkomaania, Uuringud, statistika

2011 Raport Ei Lae alla

Raamatus tutvustatakse rahvusvaheliselt ja ka Eestis üha enam kasutamist leidvat suhtlemismeetodit – motiveerivat intervjueerimist (MI) – praktilisel ja teaduspõhisel viisil. See raamat on suunatud ennekõike neile, kes töötavad, õpetavad või omandavad haridust tervishoiusüsteemis ning kes oma tööd tehes puutuvad kokku eluviiside ja harjumuste muutust vajavate patsientidega.

Valdkonnad: Tervisedendus, Tubakatarvitamine, Narkomaania, Seksuaaltervis, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Vaimne tervis, HIV ja AIDS, Muu

2011 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2011 Brošüür Jah Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2011 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2011 Brošüür Jah Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2011 Brošüür Jah Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Narkomaania, Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika, HIV ja AIDS

2011 Raport Ei Lae alla

Uuringu „HIV-temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas“ eesmärgiks oli saada ülevaade Eesti noorte HIV-nakkusega seotud teadmistest, arusaamadest ja suhtumistest, seksuaalkäitumisest, kondoomi kasutamise harjumustest ja testimisest HIV-i suhtes. Andmekogumist teostati kahes vanusrühmas: 10-18-aastased üldhariduskoolide õpilased ning 19-29-aastased noored. Koostatud uuringuraport on eelkõige suuntatud seksuaaltervise ja HIV-i ennetamisega seotud spetisalistidele ning haridus- ja noorsootöötajatele.

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Alkoholitarvitamine, Uuringud, statistika, HIV ja AIDS

2011 Raport Jah Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2011 Juhend Ei Lae alla

Töövihik põhineb 12 Sammu programmil ja on mõeldud abivahendiks tervenevatele alkohoolikutele ja narkomaanidele.

Valdkonnad: Narkomaania

2011 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2009 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2009 Brošüür Ei Lae alla

Leedukeelne raport "HIV ja teiste nakkuste levimus ning riskikäitumine süstivate narkomaanide hulgas Lätis, Leedus ja Eestis 2007. aastal"

Valdkonnad: Narkomaania, Uuringud, statistika, HIV ja AIDS

2009 Raport Ei Lae alla

Lätikeelne raport "HIV ja teiste nakkuste levimus ning riskikäitumine süstivate narkomaanide hulgas Lätis, Leedus ja Eestis 2007. aastal"

Valdkonnad: Narkomaania, Uuringud, statistika, HIV ja AIDS

2009 Raport Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2009 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania, Laste ja noorte tervis

2009 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania, Laste ja noorte tervis

2009 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania, Uuringud, statistika, HIV ja AIDS

2009 Raport Ei Lae alla

Käesolevas raportis esitatakse läbilõikelise levimuse ja käitumusliku uurimuse tulemused, mis käsitlevad HI-viirust ja teisi nakkusi ning riskikäitumist praeguste süstivate narkomaanide hulgas kolme Balti riigi pealinnades. Raamatus antakse põhiteave kolme Balti riigi kohta üldiselt ning üksikasjalikumalt narkootiliste ainete süstimise, HIV ja teiste nakkuste epidemioloogilise olukorra ning tervishoiu ja kahjude vähendamise teenuste kohta. Samuti keskendutakse uurimuse metoodikale ja tulemustele ning esitatakse lühike arutelu ja suunised võimalikeks meetmeteks HIV-epideemia ja selle tagajärgedega võitlemisel süstivate narkomaanide seas Balti riikides.

Valdkonnad: Narkomaania, Uuringud, statistika, HIV ja AIDS

2009 Raport Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania, Uuringud, statistika, HIV ja AIDS

2009 Raport Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania, Tuberkuloos

2008 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2008 Plakat Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2008 Ajaleht Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2008 Ajaleht Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania, Uuringud, statistika

2008 Raport Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2008 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2008 Brošüür Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania, Uuringud, statistika

2007 Raport Ei Lae alla

Väljaanne on eelkõige mõeldud abivahendiks õpetajatele, kes õpetavad lihtsustatud õppekava järgi 1.–5. klassis, käsitlemaks uimastitega seotud teemasid.

Valdkonnad: Tervisedendus, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Vaimne tervis

2007 Juhend Ei Lae alla