Uuringud

Tühista

Nimi Ilmumise aasta Autor

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Tuberkuloos

2013 Liilia Lõhmus Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Prostitutsioon, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2013 Natalja Gluškova Lae alla

Raport esitleb kolm aastat väldanud rahvusvahelise BORDERNETwork projekti tähtsamaid tulemusi ja järeldusi. HIVi ennetusele keskendunud projektis osales 13 partnerit kaheksast riigist.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Tervishoiukorraldus, Prostitutsioon, Seksuaaltervis

2013 SPI Forschung GmbH Lae alla

Valdkonnad: Vähk

2013 Kaire Innos, Tiiu Aareleid Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2013 Tervise Arengu Instituut, Eesti Uimastiseire Keskus Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Seksuaaltervis

2013 Kristi Rüütel, Natalja Gluškova Lae alla

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA)aastaaruanne on koostatud teabe põhjal, mille on esitanud Euroopa Liidu liikmesriigid, kandidaatriigid Horvaatia ja Türgi ning Norra. Aastaaruandes on kasutatud 2011. aasta (või viimase aasta, mille kohta andmed olid kättesaadavad) statistilisi näitajaid.

Valdkonnad: Narkomaania, Nakkushaigused, Rahvastiku tervise näitajad

2013 Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Tervishoiukorraldus, Narkomaania, Nakkushaigused, Rahvastiku tervise näitajad

2013 Tervise Arengu Instituut, Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Tervishoiukorraldus, Narkomaania, Nakkushaigused, Rahvastiku tervise näitajad

2013 Tervise Arengu Instituut, Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) Lae alla

Analüüs annab lühiülevaate 2012. aasta tervishoiukuludest. Vaatluse all on tervishoiusüsteemi finantseerimisallikad, tervishoiuteenustele tehtavad kulutused ja teenuseosutajad.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2013 Harles Luts Lae alla

TAI ja TÜ sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) koostatud raport annab ülevaate Viljandimaa elanike terviseseisundist, tervisekäitumisest ja tervist mõjutavatest teguritest, tuginedes 2011. aastal läbiviidud paikkonna tervisemõjurite uuringu andmetele.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas

2013 Karl Viilmann, Kerly Espenberg, Katrin Humal, Jürgen Lina, Oliver Nahkur, Tarmo Puolokainen Lae alla

TAI ja TÜ sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) koostatud raport annab ülevaate Valgamaa elanike terviseseisundist, tervisekäitumisest ja tervist mõjutavatest teguritest, tuginedes 2011. aastal läbiviidud paikkonna tervisemõjurite uuringu andmetele.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas

2013 Karl Viilmann, Kerly Espenberg, Katrin Humal, Jürgen Lina, Oliver Nahkur, Tarmo Puolokainen Lae alla

TAI ja TÜ sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) koostatud raport annab ülevaate Võrumaa elanike terviseseisundist, tervisekäitumisest ja tervist mõjutavatest teguritest, tuginedes 2011. aastal läbiviidud paikkonna tervisemõjurite uuringu andmetele.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas

2013 Karl Viilmann, Kerly Espenberg, Katrin Humal, Jürgen Lina, Oliver Nahkur, Tarmo Puolokainen Lae alla

TAI ja TÜ sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) koostatud raport annab ülevaate Tartumaa elanike terviseseisundist, tervisekäitumisest ja tervist mõjutavatest teguritest, tuginedes 2011. aastal läbiviidud paikkonna tervisemõjurite uuringu andmetele.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas

2013 Karl Viilmann, Kerly Espenberg, Katrin Humal, Jürgen Lina, Oliver Nahkur, Tarmo Puolokainen Lae alla

TAI ja TÜ sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) koostatud raport annab ülevaate Saaremaa elanike terviseseisundist, tervisekäitumisest ja tervist mõjutavatest teguritest, tuginedes 2011. aastal läbiviidud paikkonna tervisemõjurite uuringu andmetele.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas

2013 Karl Viilmann, Kerly Espenberg, Katrin Humal, Jürgen Lina, Oliver Nahkur, Tarmo Puolokainen Lae alla

Lehekülg 16 / 33