Uuringud

Tühista

Nimi Ilmumise aasta Autor

TAI ja TÜ sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) koostatud raport annab ülevaate Järvamaa elanike terviseseisundist, tervisekäitumisest ja tervist mõjutavatest teguritest, tuginedes 2011. aastal läbiviidud paikkonna tervisemõjurite uuringu andmetele.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas

2013 Karl Viilmann, Kerly Espenberg, Katrin Humal, Jürgen Lina, Oliver Nahkur, Tarmo Puolokainen Lae alla

TAI ja TÜ sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) koostatud raport annab ülevaate Jõgevamaa elanike terviseseisundist, tervisekäitumisest ja tervist mõjutavatest teguritest, tuginedes 2011. aastal läbiviidud paikkonna tervisemõjurite uuringu andmetele.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas

2013 Karl Viilmann, Kerly Espenberg, Katrin Humal, Jürgen Lina, Oliver Nahkur, Tarmo Puolokainen Lae alla

TAI ja TÜ sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) koostatud raport annab ülevaate Ida-Virumaa elanike terviseseisundist, tervisekäitumisest ja tervist mõjutavatest teguritest, tuginedes 2011. aastal läbiviidud paikkonna tervisemõjurite uuringu andmetele.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas

2013 Karl Viilmann, Kerly Espenberg, Katrin Humal, Jürgen Lina, Oliver Nahkur, Tarmo Puolokainen Lae alla

TAI ja TÜ sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) koostatud raport annab ülevaate Hiiumaa elanike terviseseisundist, tervisekäitumisest ja tervist mõjutavatest teguritest, tuginedes 2011. aastal läbiviidud paikkonna tervisemõjurite uuringu andmetele.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas

2013 Karl Viilmann, Kerly Espenberg, Katrin Humal, Jürgen Lina, Oliver Nahkur, Tarmo Puolokainen Lae alla

TAI ja TÜ sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) koostatud raport annab ülevaate Harjumaa elanike terviseseisundist, tervisekäitumisest ja tervist mõjutavatest teguritest, tuginedes 2011. aastal läbiviidud paikkonna tervisemõjurite uuringu andmetele.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas

2013 Karl Viilmann, Kerly Espenberg, Katrin Humal, Jürgen Lina, Oliver Nahkur, Tarmo Puolokainen Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Seksuaaltervis

2013 Kristi Rüütel, Anneken Metsoja Lae alla

"Health in Estonia" outlines selected indicators about the health of Estonian population and functioning of health care system in year 2012.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2013 National Institute for Health Development of Estonia Lae alla

"Eesti tervis" kirjeldab valitud näitajaid Eesti rahvastiku tervise ja tervishoiusüsteemi toimimise kohta 2012. aastal.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2013 Tervise Arengu Instituut Lae alla

Alkoholi aastaraamat 2013 on järjekorras viies põhjalik ülevaade alkoholiturust, -tarbimisest ja -probleemidest Eestis. Käesolevast aastaraamatust leiab andmed viimase 12 aasta trendidest.

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine

2013 Tervise Arengu Instituut, Eesti Konjunktuuriinstituut Lae alla

Analüüsis antakse ülevaade tervishoiutöötajate tunni- ja kuupalgast 2013. aasta märtsis erinevate ametirühmade1 ja tervishoiuteenuse osutaja liikide lõikes. Tulemusi võrreldakse eelmise aasta uuringu andmetega.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2013 Angela Poolakese Lae alla

Raport annab ülevaate 7-45-aastaste inimeste energiajookide joomise ning teiste kofeiini sisaldavate toodete, nagu näiteks kohv, tee, koolajoogid, šokolaad, tarbimisharjumustest Eestis. Eraldi peatükid käsitlevad ka energiajookide koostisaineid nig mõju tervisele.

Valdkonnad: Tervise edendamine, Laste ja noorte tervis, Toitumine, Mittenakkushaigused

2013 Krystiine Liiv, Leila Oja, Natalja Gluškova, Tagli Pitsi, Madli Martverk Lae alla

Analüüs annab tervishoiutöötajate arvestuse valdkonna huvilistele Tervise Arengu Instituudi poolt aastatel 2008–2012 tervishoiutöötajate kohta kogutud andmete tõlgendamiseks olulist metoodilist baasinformatsiooni.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2013 Gettrin Kivisild Lae alla

Analüüsi aluseks on Maksu- ja Tolliameti andmestik, mille alusel vaadatakse millised on sissetulekute erinevused tervishoiutöötajate hulgas ning kuidas suhestuvad need Eesti brutokuutöötasude jaotusesse.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2013 Janno Järve (Centar) Lae alla

Uuring annab ülevaate tervisestatistika kasutajate kasutamisharjumustest ning hinnangust tervisestatistika avaldamistähtaegadele, detailsusele ja usaldusväärsusele.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2013 Maali Käbin Lae alla

Joonis koondab peamised surmapõhjused Eestis aastal 2012.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2013 Tervise Arengu Instituut Lae alla

Lehekülg 16 / 32