Uuringud

Tühista

Nimi Ilmumise aasta Autor

Uuring annab ülevaate HI-viiruse, B- ja C-hepatiidi viiruse ning seksuaalsel teel edasikanduvate nakkuste levimusest ning narkootikumide süstimisest ja seksuaaleluga seotud riskikäitumisest Kohtla-Järvel ja selle lähiümbruses elavate süstivate narkomaanide hulgas.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused

2014 Sigrid Vorobjov Lae alla

Uuring annab ülevaate meestega seksivate meeste teadlikkusest, suhtumisest, kogemustest ja müütidest (eelkõige testimise, ravi ja tervishoiuteenuste seisukohalt), mis on seotud HIV ja teiste seksuaalsel teel levivate infektsioonidega.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis

2014 Liilia Lõhmus, Kristi Rüütel Lae alla

Lühiülevaade HIV-nakkuse ja kaasuvate infektsioonide epidemioloogilisest olukorrast Eestis aastatel 1988–2013. Koostamisel on kasutatud eelkõige Terviseameti ja Tervise Arengu Instituudi andmeid, aga ka erinevaid teadusartikleid ja rahvusvahelisi väljaandeid.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Nakkushaigused

2014 Kristi Rüütel Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Seksuaaltervis

2014 Kristi Rüütel, Liis Lemsalu Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Seksuaaltervis

2014 Kristi Rüütel, Liis Lemsalu Lae alla

Kolmandat korda koostatud aastaaruandes teeb Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakond kokkuvõtte oma tähtsamatest töödest ja tulemustest 2013. aastal.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2014 Natalja Eigo, Ingrid Valdmaa Lae alla

Raport hindab rahulolu HIV-nakkuse vertikaalse leviku ennetamisega seotud tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenustega, näitab võimalikke takistusi ja probleemkohti nende kasutamisel ning pakub soovitusi teenuste arendamiseks.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Tervishoiukorraldus, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2014 Kristi Rüütel Lae alla

Uuringu raport hindab seksuaalsel teel levivate infektsioonide, sealhulgas HIVi levimust ning sellega seotud riskikäitumise sagedust kaadrikaitseväelaste seas.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Seksuaaltervis

2014 Kristi Rüütel, R. David Parker Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Seksuaaltervis

2014 Kristi Rüütel, R. David Parker Lae alla

Valdkonnad: Tervisestatistika

2013 National Institute for Health Development of Estonia Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Tuberkuloos

2013 Liilia Lõhmus Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Prostitutsioon, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2013 Natalja Gluškova Lae alla

Raport esitleb kolm aastat väldanud rahvusvahelise BORDERNETwork projekti tähtsamaid tulemusi ja järeldusi. HIVi ennetusele keskendunud projektis osales 13 partnerit kaheksast riigist.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Tervishoiukorraldus, Prostitutsioon, Seksuaaltervis

2013 SPI Forschung GmbH Lae alla

Valdkonnad: Vähk

2013 Kaire Innos, Tiiu Aareleid Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2013 Tervise Arengu Instituut, Eesti Uimastiseire Keskus Lae alla

Lehekülg 14 / 32