Uuringud

Tühista

Nimi Ilmumise aasta Autor

Raportis on esitatud kokkuvõte 2013. aastal Ida-Virumaal HIV-i ja teiste seksuaalsel teel levivate infektsioonide nõustamise, testimise ja ravi teenust kasutanute andmed.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2014 Kristi Rüütel, Natalja Gluškova Lae alla

Riigikantselei juurde moodustatud vigastuste ja vigastussurmade ennetamise poliitika rakkerühma aruanne annab ülevaate vigastustest ja nende põhjustest Eestis. Samuti pakub see välja erinevaid ennetustegevusi olukorra parandamiseks.

Valdkonnad: Tervise edendamine, Tervisestatistika, Alkoholitarvitamine, Rahvastiku tervise näitajad

2014 Riigikantselei Lae alla

Tervise Arengu Instituut viis 2014. aasta suvel läbi teise üle-eestilise alkohoolsete jookide testostlemise uuringu, mille eesmärk oli välja selgitada, kui sageli müüakse 18–19-aastastele noortele alkohoolseid jooke ilma vanust tõendavat dokumenti küsimata ning millist tüüpi müügikohtades ja millistes Eesti piirkondades seda sagedamini esineb.

Valdkonnad: Tervise edendamine, Laste ja noorte tervis, Alkoholitarvitamine

2014 Mariliis Tael, Laura Aaben Lae alla

Kogumik esitab ülevaate aastatel 2012–2013 Eestis registreeritud tuberkuloosijuhtudest ja võrdleb andmeid ka eelnevate aastate statistikaga.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Tuberkuloos, Terviseseisund, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2014 Piret Viiklepp Lae alla

Alkoholi aastaraamat 2014 on järjekorras kuues põhjalik ülevaade alkoholiturust, tarbimisest ja probleemidest Eestis. Aastaraamatu eesmärk on pakkuda laiemat pilti toimunud muutustest alkoholiturul ja tarbimises, ülevaadet elanike hinnangutest riigi alkoholipoliitikale ja võrdlevat analüüsi teiste riikide alkoholipoliitikatest.

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine, Terviseseisund

2014 Tervise Arengu Instituut, Eesti Konjunktuuriinstituut Lae alla

This is the first analysis that has been prepared upon regular statistical production process after the amendment of the methodology for collecting data of health care personnel. The analysis provides an overview about the number, gender, age of doctors and nurses, in how many institutions, in which occupation are they working, by the different types of health care providers and counties.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiupoliitika

2014 Gettrin Kivisild Lae alla

Raport annab ülevaate „HIVi nakatunud inimeste terviseuuring 2013“ raames kogutud andmetest: sõltuvusainete tarvitamine, seksuaalkäitumine, füüsiline ja vaimne tervis, elukvaliteet, kaasuvad haigused, tervishoiuteenuste kasutamine jne.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Terviseseisund, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2014 Liilia Lõhmus, Anneli Uusküla, Kristi Rüütel, Liis Lemsalu, Kaja-Triin Laisaar Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2014 Tervise Arengu Instituut, Eesti Uimastiseire Keskus Lae alla

Analüüs annab ülevaate nii 2013. aasta tervishoiukuludest kui ka selle koostamisel kasutatud arvestusmetoodika muudatustest. Vaatluse all on tervishoiusüsteemi finantseerimisallikad, tervishoiuteenustele tehtavad kulutused ja teenuseosutajad.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2014 Harles Luts Lae alla

This third edition of Health at a Glance: Europe presents a set of key indicators related to health status, determinants of health, health care resources and activities, quality of care, access to care, and health expenditure and financing in 35 European countries.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad, Tervishoiupoliitika

2014 Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) Lae alla

Kokkuvõte Tartu Ülikooli tervishoiu instituudi ja Tervise Arengu Instituudi ühisuuringust, mis tehti Tallinna süstivate narkomaanide hulgas. Küsimused puudutavad alkoholi ja narkootikumide tarbimist, riskikäitumist, tervislikku olukorda, ravi saamist jms.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Sotsiaaltöö, Terviseseisund

2014 Sigrid Vorobjov Lae alla

Tegemist on esimese analüüsiga, mis on koostatud regulaarse statistika tootmise protsessil pärast tervishoiutöötajate andmekogumise meetodi muutmist. Analüüsi raames antakse ülevaade arstide ja õdede arvu, soo, vanuse, mitmes asutuses, ametialal ja ametil töötamise kohta tervishoiuteenuse osutajate erinevate liikide ja maakondade lõikes.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiupoliitika

2014 Gettrin Kivisild Lae alla

Analüüsis antakse lühiülevaade tervishoiutöötajate tunni- ja kuupalgast 2014. aasta märtsis erinevate ametirühmade ja tervishoiuteenuse osutaja liikide lõikes. Tulemusi võrreldakse 2013. aasta uuringu andmetega.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2014 Hedi Liivlaid Lae alla

Küsitlusega uuriti elanike suhtumist avalikus kohas alkoholitarbimisse, kas seda peetakse häirivaks ning kuivõrd ollakse vajadusel valmis häirijat korrale kutsuma.

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine

2014 Turu-uuringute AS Lae alla

“Health in the Baltic Countries 2012” is the twenty first edition of the series and is aimed at providing a basis for the comparison of health statistics of the three Baltic States – namely Estonia, Latvia and Lithuania.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2014 National Institute for Health Development of Estonia, The Centre of Health Economics of Latvia, Health Information Centre, Institute of Hygiene, Lithuania Lae alla

Lehekülg 14 / 33