Uuringud

Tühista

Nimi Ilmumise aasta Autor

Kokkuvõte on koostatud Euroopa tervise ja eeldatava eluea alase teabesüsteemi (EHLEIS) poolt ning see põhineb 2011. aasta andmetel. Kokkuvõttes on välja toodud 65-aastaste keskmine eeldatav eluiga ja tervena elatud aastad ning 65-aastaste keskmine eeldatav eluiga ja tervena elatud aastad tegevuspiirangute, krooniliste haiguste olemasolu ja enesehinnangulise tervise järgi.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2014 EHLEIS Lae alla

This report is produced by the Joint Action European Health and Life Expectancy Information System (EHLEIS) as part of a country series. Report presents life expectancies and healthy life years (HLY) at age 65, using the SILC question on long term health related disability, known as the GALI (Global Activity Limitation Indicator), from 2004 to 2011.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2014 EHLEIS Lae alla

EMCDDA Euroopa uimastiprobleemide 2014. aasta aruandes esitatakse uimastiolukorra uus analüüs ning sekkumismeetmete ja poliitika arengute ülevaade. Aastaaruandes on kasutatud 2012. aasta (või hilisema olemasolevate andmetega aasta) statistilisi andmeid.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Rahvastiku tervise näitajad

2014 Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) Lae alla

Raport võtab kokku info HIV nõustamis- ja testimiskabinettide 2013. aasta külastajate kohta.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Seksuaaltervis

2014 Natalja Gluškova, Liis Lemsalu Lae alla

Ülevaade prostitutsiooni kaasatud naistele HIV-nakkuse ja seksuaalsel teel levivate infektsioonide ennetamiseks suunatud teenuste kasutamisest Tallinnas.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Prostitutsioon, Seksuaaltervis

2014 Kristi Rüütel, Natalja Gluškova Lae alla

Uuring annab ülevaate HI-viiruse, B- ja C-hepatiidi viiruse ning seksuaalsel teel edasikanduvate nakkuste levimusest ning narkootikumide süstimisest ja seksuaaleluga seotud riskikäitumisest Kohtla-Järvel ja selle lähiümbruses elavate süstivate narkomaanide hulgas.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused

2014 Sigrid Vorobjov Lae alla

Uuring annab ülevaate meestega seksivate meeste teadlikkusest, suhtumisest, kogemustest ja müütidest (eelkõige testimise, ravi ja tervishoiuteenuste seisukohalt), mis on seotud HIV ja teiste seksuaalsel teel levivate infektsioonidega.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis

2014 Liilia Lõhmus, Kristi Rüütel Lae alla

Lühiülevaade HIV-nakkuse ja kaasuvate infektsioonide epidemioloogilisest olukorrast Eestis aastatel 1988–2013. Koostamisel on kasutatud eelkõige Terviseameti ja Tervise Arengu Instituudi andmeid, aga ka erinevaid teadusartikleid ja rahvusvahelisi väljaandeid.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Nakkushaigused

2014 Kristi Rüütel Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Seksuaaltervis

2014 Kristi Rüütel, Liis Lemsalu Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Seksuaaltervis

2014 Kristi Rüütel, Liis Lemsalu Lae alla

Kolmandat korda koostatud aastaaruandes teeb Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakond kokkuvõtte oma tähtsamatest töödest ja tulemustest 2013. aastal.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2014 Natalja Eigo, Ingrid Valdmaa Lae alla

Raport hindab rahulolu HIV-nakkuse vertikaalse leviku ennetamisega seotud tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenustega, näitab võimalikke takistusi ja probleemkohti nende kasutamisel ning pakub soovitusi teenuste arendamiseks.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Tervishoiukorraldus, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2014 Kristi Rüütel Lae alla

Uuringu raport hindab seksuaalsel teel levivate infektsioonide, sealhulgas HIVi levimust ning sellega seotud riskikäitumise sagedust kaadrikaitseväelaste seas.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Seksuaaltervis

2014 Kristi Rüütel, R. David Parker Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Seksuaaltervis

2014 Kristi Rüütel, R. David Parker Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Tuberkuloos

2013 Liilia Lõhmus Lae alla

Lehekülg 12 / 30