Uuringud

Tühista

Nimi Ilmumise aasta Autor

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Seksuaaltervis

2014 Kristi Rüütel, Liis Lemsalu Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Seksuaaltervis

2014 Kristi Rüütel, Liis Lemsalu Lae alla

Raport hindab rahulolu HIV-nakkuse vertikaalse leviku ennetamisega seotud tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenustega, näitab võimalikke takistusi ja probleemkohti nende kasutamisel ning pakub soovitusi teenuste arendamiseks.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Tervishoiukorraldus, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2014 Kristi Rüütel Lae alla

Uuringu raport hindab seksuaalsel teel levivate infektsioonide, sealhulgas HIVi levimust ning sellega seotud riskikäitumise sagedust kaadrikaitseväelaste seas.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Seksuaaltervis

2014 Kristi Rüütel, R. David Parker Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Seksuaaltervis

2014 Kristi Rüütel, R. David Parker Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Tuberkuloos

2013 Liilia Lõhmus Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Prostitutsioon, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2013 Natalja Gluškova Lae alla

Raport esitleb kolm aastat väldanud rahvusvahelise BORDERNETwork projekti tähtsamaid tulemusi ja järeldusi. HIVi ennetusele keskendunud projektis osales 13 partnerit kaheksast riigist.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Tervishoiukorraldus, Prostitutsioon, Seksuaaltervis

2013 SPI Forschung GmbH Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Seksuaaltervis

2013 Kristi Rüütel, Natalja Gluškova Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Seksuaaltervis

2013 Kristi Rüütel, Anneken Metsoja Lae alla

Lühiülevaade HIV-nakkuse ja kaasuvate infektsioonide epidemioloogilisest olukorrast Eestis aastatel 1988–2012. Koostamisel on kasutatud eelkõige Terviseameti ja Tervise Arengu Instituudi andmeid, aga ka erinevaid teadusartikleid ja rahvusvahelisi väljaandeid.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Rahvastiku tervise näitajad, Tuberkuloos, Terviseseisund

2013 Tervise Arengu Instituut, Terviseamet Lae alla

The report provides an overview of the prevalence of STIs including HIV among the conscripted forces and the occurrence of risk behaviors.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis

2013 Kristi Rüütel, R. David Parker Lae alla

Raport annab ülevaate seksuaalsel teel levivate infektsioonide, sh HIVi levimusest ja sellega seotud riskikäitumisest Eesti ajateenijate hulgas.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis

2013 Kristi Rüütel, R. David Parker Lae alla

Seksuaalsel teel levivate infektsioonide diagnostika ja raviteenust pakkuvate asutuste 2012. a esmakülastajate andmete analüüs ning võrdlus 2010. ja 2011. aastaga.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2012 Natalja Gluškova Lae alla

Kogumik tutvustab 2010. aastal Eestis läbi viidud 11-15-aastaste kooliõpilaste tervisekäitumise küsitlusuuringu tulemusi. Lisaks tervise ja heaolu küsimustele annab see ka teavet õpilaste sotsiaalse võrgustiku, majandusliku olukorra ja peresiseste suhete kohta. Tulemused on võrreldavad varasemate uuringutega ning teiste uuringus osalenud riikide noorte näitajatega.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Narkomaania, Tubakatarvitamine, Seksuaaltervis, Alkoholitarvitamine, Liikumine/füüsiline aktiivsus, Vaimne tervis

2012 Krystiine Liiv, Katrin Aasvee, Leila Oja, Tiiu Härm, Mariliis Tael Lae alla

Raport annab ülevaate Tallinnas prostitutsiooni kaasatud naiste riskikäitumisest ning nende hulgas levivatest nakkustest. Tegemist on teistkordse uuringuga, kus sel korral osales 227 naist.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Prostitutsioon, Nakkushaigused, Seksuaaltervis

2012 Liilia Lõhmus, Aire Trummal Lae alla

2010. aastal teostatud üle-euroopaline meestega seksivate meeste uuring kannab nimetust EMIS – European MSM Internet Survey. Uuringut koordineeris Robert Koch Instituut Saksamaal ning selles osales 38 riiki, sh Eesti, kus selle läbiviimist koordineeris Tervise Arengu Instituut.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis

2012 Liilia Lõhmus, Aire Trummal, Merily Murd Lae alla

The Health Behaviour of School-aged Children (HBSC) study provides key insights into the health-related behaviours of young people in different countries across Europe and North America.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Narkomaania, Tubakatarvitamine, Seksuaaltervis, Alkoholitarvitamine, Liikumine/füüsiline aktiivsus, Vaimne tervis

2012 WHO Europe Lae alla

Lisaks HIV-i trendidele puudutab aruanne ka üldelanikkonna ning haavatavate rühmade riskikäitumist,teadmisi ja neile suunatud interventsioone. Autorid toovad välja põhilised andmelüngad ning soovitused seiretegevuse ning interventsioonide parandamiseks.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Laste ja noorte tervis, Tervishoiukorraldus, Narkomaania, Prostitutsioon, Seksuaaltervis, Rahvastiku tervise näitajad, Tuberkuloos

2012 Aire Trummal, Kristi Rüütel, Maris Salekešin, Cyril Pervilhac Lae alla

Valdkonnad: Tervise edendamine, HIV ja AIDS, Laste ja noorte tervis, Tervishoiukorraldus, Narkomaania, Prostitutsioon, Seksuaaltervis, Rahvastiku tervise näitajad

2012 Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut, WHO Europe Lae alla

Valdkonnad: Tervise edendamine, HIV ja AIDS, Laste ja noorte tervis, Tervishoiukorraldus, Narkomaania, Prostitutsioon, Seksuaaltervis, Rahvastiku tervise näitajad, Tuberkuloos

2012 Aire Trummal, Kristi Rüütel, Maris Salekešin, Cyril Pervilhac Lae alla

Seksuaalsel teel levivate infektsioonide diagnostika ja raviteenust pakkuvate asutuste esmakülastajate andmete analüüs.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2011 Natalja Gluškova Lae alla

Uuring annab ülevaate millised tegurid toetavad koolikeskkonna õppeprotsessis uimasti- ja seksuaalharidust ning millised on antud valdkondade käsitlemisega seotud probleemid.

Valdkonnad: Tervise edendamine, Laste ja noorte tervis, Seksuaaltervis

2011 Tervise Arengu Instituut, Tartu Ülikool, Eesti Uimastiseire Keskus Lae alla

2011. aastal nõustati AIDS-i nõustamiskabinettides 6290 klienti. Andmete analüüsil on toodud gruppidevahelised erinevused välja soo, rahvuse, vanuse ja piirkonna alusel.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Seksuaaltervis

2011 Natalja Gluškova Lae alla

2010. aasta jooksul nõustati AIDS-i nõustamiskabinettides 6739 klienti. Nende andmete analüüsil on raportis toodud gruppidevahelised erinevused välja soo, rahvuse, vanuse, piirkonna, haridustaseme ja kabinettide alusel.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Seksuaaltervis

2011 Merily Murd Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Laste ja noorte tervis, Seksuaaltervis

2011 Aire Trummal, Merily Murd, Natalja Gluškova Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Alkoholitarvitamine

2011 Ave Talu, Liilia Lõhmus, Katri Abel-Ollo Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Alkoholitarvitamine

2011 Ave Talu, Liilia Lõhmus, Katri Abel-Ollo Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis

2011 Aire Trummal, Merily Murd Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Laste ja noorte tervis, Seksuaaltervis

2011 Aire Trummal, Merily Murd, Natalja Gluškova Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Tervis paikkonnas, Toitumine, Narkomaania, Tubakatarvitamine, Seksuaaltervis, Alkoholitarvitamine, Liikumine/füüsiline aktiivsus, Rahvastiku tervise näitajad, Vaimne tervis

2011 Mare Tekkel, Tatjana Veideman Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Narkomaania, Tubakatarvitamine, Seksuaaltervis, Alkoholitarvitamine, Liikumine/füüsiline aktiivsus, Vaimne tervis

2011 Katrin Aasvee, Anastassia Minossenko Lae alla

Uuring annab ülevaate klubilise uimastitarvitamise praktikate ja riskikäirumise kohta Tallinnas, kuid juttu on ka väljaspool kindlat klubi toimuvatest üritustest, mida võib üldistavalt nimetada reivideks, ning mõnevõrra ka erapidudest korterites ja mujal.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Seksuaaltervis, Alkoholitarvitamine

2010 Tallinna Ülikool Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Seksuaaltervis

2010 Aire Trummal, Lisa G. Johnston Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Narkomaania, Tubakatarvitamine, Seksuaaltervis, Alkoholitarvitamine, Liikumine/füüsiline aktiivsus, Vaimne tervis

2009 Mai Maser, Katrin Aasvee Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Seksuaaltervis

2009 Aire Trummal, Merily Murd Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Laste ja noorte tervis, Nakkushaigused, Seksuaaltervis

2009 Aire Trummal Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Tervis paikkonnas, Toitumine, Narkomaania, Tubakatarvitamine, Seksuaaltervis, Alkoholitarvitamine, Liikumine/füüsiline aktiivsus, Rahvastiku tervise näitajad, Vaimne tervis

2009 Mati Rahu, Mare Tekkel, Tatjana Veideman Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Narkomaania, Tubakatarvitamine, Seksuaaltervis, Alkoholitarvitamine, Liikumine/füüsiline aktiivsus, Vaimne tervis

2009 Katrin Aasvee, Leila Oja, Karin Streimann, Kati Karelson Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Seksuaaltervis

2009 Aire Trummal, Merily Murd Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Laste ja noorte tervis, Seksuaaltervis

2009 Aire Trummal Lae alla

Seksuaalsel teel levivate infektsioonide diagnostika ja raviteenust pakkuvate asutuste esmakülastajate andmete analüüs.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2008 Merily Murd Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis

2008 Liilia Lõhmus, Aire Trummal Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Rahvastiku tervise näitajad, Tuberkuloos

2008 Tervise Arengu Instituut, Tartu Ülikool Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Seksuaaltervis

2008 Liilia Lõhmus, Aire Trummal Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Prostitutsioon, Seksuaaltervis

2008 Eesti Avatud Ühiskonna Instituut Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Prostitutsioon, Seksuaaltervis

2008 Liilia Lõhmus, Aire Trummal Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Prostitutsioon, Seksuaaltervis

2008 Eesti Avatud Ühiskonna Instituut Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Tuberkuloos

2008 Liilia Lõhmus, Aire Trummal, Merike Kull, Kristi Rüütel Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis

2008 Ave Talu, Liilia Lõhmus, Anneli Uusküla, Kristi Rüütel, Helle-Mai Loit, Katri Abel-Ollo Lae alla

Lehekülg 2 / 3