Uuringud

Tühista

Nimi Ilmumise aasta Autor

Analüüsiga uuriti maakondade suurimate tervishoiuteenuse osutajatelt Tervise Arengu Instituudile esitatud esmaste haigusjuhtude arvu ja töötajate palga muutust aastatel 2006–2016.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2019 Viktoria Kirpu, Diana Sokurova Lae alla

Analüüsis esitatakse ülevaade kõigi tervishoiutöötajate arvu, soolise jaotuse, keskmise vanuse ja vanuselise jaotuse, avalikus ja erasektoris töötamise, koormuse, palga, täidetud ametikohtade maakondliku jaotuse kohta. Lisaks leiab siit arstide ja õdede migratsiooniandmed.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2018 Katrin Tomson Lae alla

Analüüsis antakse ülevaade tervishoiutöötajate tunni- ja kuupalga kohta 2017. aasta märtsis eri ametirühmade ja tervishoiuteenuse osutaja liikide lõikes. Tulemusi võrreldakse 2016. aasta sama perioodi andmetega.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2017 Hedi Liivlaid Lae alla

Analüüsis antakse ülevaade tervishoiutöötajate tunni- ja kuupalga kohta 2016. a märtsis eri ametirühmade ja tervishoiuteenuse osutaja liikide lõikes. Tulemusi võrreldakse 2015. a sama perioodi andmetega.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2016 Hedi Liivlaid Lae alla

Analüüsis antakse lühiülevaade tervishoiutöötajate tunni- ja kuupalgast 2015. aasta märtsis erinevate ametirühmade ja tervishoiuteenuse osutaja liikide lõikes. Tulemusi võrreldakse 2014. aasta uuringu andmetega.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2015 Hedi Liivlaid Lae alla

Analüüsis antakse lühiülevaade tervishoiutöötajate tunni- ja kuupalgast 2014. aasta märtsis erinevate ametirühmade ja tervishoiuteenuse osutaja liikide lõikes. Tulemusi võrreldakse 2013. aasta uuringu andmetega.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2014 Hedi Liivlaid Lae alla

Analüüsis antakse ülevaade tervishoiutöötajate tunni- ja kuupalgast 2013. aasta märtsis erinevate ametirühmade1 ja tervishoiuteenuse osutaja liikide lõikes. Tulemusi võrreldakse eelmise aasta uuringu andmetega.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2013 Angela Poolakese Lae alla

Analüüsis antakse ülevaade tervishoiutöötajate tunni- ja kuupalgast 2012. aasta märtsis erinevate ametirühmade1 ja tervishoiuteenuse osutaja liikide lõikes. Tulemusi võrreldakse eelmise aasta uuringu andmetega.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2013 Angela Poolakese Lae alla

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2011 Angela Poolakese Lae alla

The aim of this analysis is to provide an overview of the average hourly and monthly wages of health care personnel across different occupation groups1 and types of the providers of health care services.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2010 Angela Poolakese Lae alla

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus

2010 Angela Poolakese Lae alla

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus

2009 Kristi Villsaar Lae alla

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2008 Natalja Eigo, Kristi Villsaar Lae alla

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus

2007 Natalja Eigo, Kristi Villsaar Lae alla

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus

2006 Sotsiaalministeerium Lae alla

Lehekülg 1 / 2