Uuringud

Tühista

Nimi Ilmumise aasta Autor

Analüüsis antakse ülevaade tervishoiutöötajate tunni- ja kuupalgast 2012. aasta märtsis erinevate ametirühmade1 ja tervishoiuteenuse osutaja liikide lõikes. Tulemusi võrreldakse eelmise aasta uuringu andmetega.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2013 Angela Poolakese Lae alla

Kokkuvõte esitleb järjekorras teise võrdlusanalüüsi tulemusi. Omavahel võrreldakse TAI tervisestatistika osakonnale esitatud regulaarse statistilise kuuaruandega „Ravivoodid ja hospitaliseerimine“ kogutud statistikat Tervise Infosüsteemi edastatud teatiste – statsionaarsete epikriiside — andmetega.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2012 Angela Poolakese, Mare Ruuge Lae alla

The objective of the analysis is to give information about how the health care system is financed through different sources of funding, providers of health services and health care functions, using the methodology developed by the OECD – System of Health Accounts(SHA)2.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2012 Natalja Eigo, Harles Luts Lae alla

Analüüs annab informatsiooni tervishoiusüsteemi rahastamisest erinevate finantseerimisallikate, tervishoiuteenuste ja teenuse osutajate kaudu, kasutades OECD (Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon) poolt väljatöötatud metoodikat – riigi tervishoiukulude arvestus.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2012 Natalja Eigo, Harles Luts Lae alla

Kogumikus on avaldatud Eesti Meditsiinilise Sünniregistri (EMS) ja (EAR) Raseduskatkestusandmekogu andmed. Tabelites puuduvad EMSRi 1993.-2006. a ja EARi 1997.–2006. a andmed on esitatud registri varasemates väljaannetes ja Tervise Arengu Instituudi veebilehel.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2012 Kärt Allvee, Viktoria Serkina Lae alla

Analüüs pakub poliitikakujundajatele, tervishoiujuhtidele, analüütikutele, tervishoiutöötajatele ja teistele huvilistele informatsiooni ning metoodilisi ja analüütilisi selgitusi tervishoiutöötajate statistika olukorrale Eestis.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2012 Natalja Eigo, Gettrin Kivisild Lae alla

This second edition of "Health at a Glance: Europe" presents the most recent key indicators of health and health systems across 35 countries: the 27 European Union member states, five candidate countries and three European Free Trade Association countries.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad, Tervishoiupoliitika

2012 Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) Lae alla

Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakonna esimeses avalikus aastaaruandes antakse ülevaate 2011. aastal tehtust.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2012 Natalja Eigo Lae alla

Sarja „Eesti tervishoiukulud” kuuluv analüüs annab lühiülevaate 2010. aasta tervishoiukuludest - tervishoiusüsteemi rahastamisest erinevate finantseerimisallikate, tervishoiuteenuste ja teenuse osutajate kaudu.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2012 Harles Luts Lae alla

Iga-aastane kogumik esitab statistikat Balti riikide rahvastiku, sündivuse, suremuse, surma põhjuste, oodatava eluea, haiglaravi ning tervishoiu ressursside kohta. Lisandunud on ka inimeste tervisekäitumise ja ravimikasutamise teemad.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2012 National Institute for Health Development of Estonia, The National Health Service of Latvia, Health Information Centre of Institute of Hygiene, Lithuania Lae alla

Lehekülg 10 / 16