Uuringud

Tühista

Nimi Ilmumise aasta Autor

Analüüsis antakse ülevaade tervishoiutöötajate tunni- ja kuupalgast 2013. aasta märtsis erinevate ametirühmade1 ja tervishoiuteenuse osutaja liikide lõikes. Tulemusi võrreldakse eelmise aasta uuringu andmetega.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2013 Angela Poolakese Lae alla

Analüüs annab tervishoiutöötajate arvestuse valdkonna huvilistele Tervise Arengu Instituudi poolt aastatel 2008–2012 tervishoiutöötajate kohta kogutud andmete tõlgendamiseks olulist metoodilist baasinformatsiooni.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2013 Gettrin Kivisild Lae alla

Analüüsi aluseks on Maksu- ja Tolliameti andmestik, mille alusel vaadatakse millised on sissetulekute erinevused tervishoiutöötajate hulgas ning kuidas suhestuvad need Eesti brutokuutöötasude jaotusesse.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2013 Janno Järve (Centar) Lae alla

Uuring annab ülevaate tervisestatistika kasutajate kasutamisharjumustest ning hinnangust tervisestatistika avaldamistähtaegadele, detailsusele ja usaldusväärsusele.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2013 Maali Käbin Lae alla

Joonis koondab peamised surmapõhjused Eestis aastal 2012.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2013 Tervise Arengu Instituut Lae alla

Käesolev analüüs on järjekorras kolmas, mis annab ülevaate tervise infosüsteemi laekuvate statsionaarsete epikriiside täitmisest.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2013 Natalja Eigo, Angela Poolakese, Hedi Liivlaid, Merike Rätsep, Riina Tilk Lae alla

The 6th issue of „Health Expectancy in Estonia“ is produced by the Joint Action European Health and Life Expectancy Information System (EHLEIS) as part of a country series. The report presents Life Expectancies and Healthy Life Years at age 65 for Estonia and for the overall 25 European Union member states, using the SILC question on long term health related disability, known as the Global Activity Limitation Indicator, from 2004 to 2010.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2013 EHLEIS Lae alla

Eesti Tervis kirjeldab valitud näitajaid Eesti rahvastiku tervise ja tervishoiusüsteemi toimimise kohta 2011. aastal.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2013 Tervise Arengu Instituut Lae alla

“Health in the Baltic Countries 2011” is the 20th edition of the series and is aimed at providing a basis for the comparison of health statistics of the three Baltic States – namely Estonia, Latvia and Lithuania.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2013 National Institute for Health Development of Estonia, The Centre for Disease Prevention and Control of Latvia, Health Information Centre of Institute of Hygiene, Lithuania Lae alla

Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakonna aastaaruanne annab ülevaate osakonna 2012. aasta põhitegevustest.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2013 Natalja Eigo Lae alla

Lehekülg 9 / 16