Uuringud

Tühista

Nimi Ilmumise aasta Autor

Tegemist on esimese analüüsiga, mis on koostatud regulaarse statistika tootmise protsessil pärast tervishoiutöötajate andmekogumise meetodi muutmist. Analüüsi raames antakse ülevaade arstide ja õdede arvu, soo, vanuse, mitmes asutuses, ametialal ja ametil töötamise kohta tervishoiuteenuse osutajate erinevate liikide ja maakondade lõikes.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiupoliitika

2014 Gettrin Kivisild Lae alla

Analüüsis antakse lühiülevaade tervishoiutöötajate tunni- ja kuupalgast 2014. aasta märtsis erinevate ametirühmade ja tervishoiuteenuse osutaja liikide lõikes. Tulemusi võrreldakse 2013. aasta uuringu andmetega.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2014 Hedi Liivlaid Lae alla

“Health in the Baltic Countries 2012” is the twenty first edition of the series and is aimed at providing a basis for the comparison of health statistics of the three Baltic States – namely Estonia, Latvia and Lithuania.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2014 National Institute for Health Development of Estonia, The Centre of Health Economics of Latvia, Health Information Centre, Institute of Hygiene, Lithuania Lae alla

Kokkuvõte on koostatud Euroopa tervise ja eeldatava eluea alase teabesüsteemi (EHLEIS) poolt ning see põhineb 2011. aasta andmetel. Kokkuvõttes on välja toodud 65-aastaste keskmine eeldatav eluiga ja tervena elatud aastad ning 65-aastaste keskmine eeldatav eluiga ja tervena elatud aastad tegevuspiirangute, krooniliste haiguste olemasolu ja enesehinnangulise tervise järgi.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2014 EHLEIS Lae alla

This report is produced by the Joint Action European Health and Life Expectancy Information System (EHLEIS) as part of a country series. Report presents life expectancies and healthy life years (HLY) at age 65, using the SILC question on long term health related disability, known as the GALI (Global Activity Limitation Indicator), from 2004 to 2011.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2014 EHLEIS Lae alla

Kolmandat korda koostatud aastaaruandes teeb Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakond kokkuvõtte oma tähtsamatest töödest ja tulemustest 2013. aastal.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2014 Natalja Eigo, Ingrid Valdmaa Lae alla

Analüüs annab lühiülevaate 2012. aasta tervishoiukuludest. Vaatluse all on tervishoiusüsteemi finantseerimisallikad, tervishoiuteenustele tehtavad kulutused ja teenuseosutajad.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2013 Harles Luts Lae alla

"Health in Estonia" outlines selected indicators about the health of Estonian population and functioning of health care system in year 2012.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2013 National Institute for Health Development of Estonia Lae alla

"Eesti tervis" kirjeldab valitud näitajaid Eesti rahvastiku tervise ja tervishoiusüsteemi toimimise kohta 2012. aastal.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2013 Tervise Arengu Instituut Lae alla

Analüüsis antakse ülevaade tervishoiutöötajate tunni- ja kuupalgast 2013. aasta märtsis erinevate ametirühmade1 ja tervishoiuteenuse osutaja liikide lõikes. Tulemusi võrreldakse eelmise aasta uuringu andmetega.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Tervishoiukorraldus, Tervishoiupoliitika

2013 Angela Poolakese Lae alla

Lehekülg 8 / 16