Uuringud

Tühista

Nimi Ilmumise aasta Autor

Tegemist on esmakordse analüüsiga Eestis, kus uuriti vähki haigestumise riski muutumist diagnoosimise aasta, patsiendi soo ja vanuse järgi ning kuhu kaasati kõiki alates 1968. aastast vähiregistrist kättesaadavaid andmed.

Valdkonnad: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad, Vähk

2020 Viktoria Kirpu Lae alla

Analüüsis esitatakse 2009–2018. aasta maakondlik haiglate, ravivoodite ja patsientide statistiline ülevaade.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2020 Merike Rätsep, Katrin Tomson Lae alla

Tervisestatistika kasutajauuring annab teadmisi tervisestatistiliste andmete kasutamisest, võrdleb neid varasemate küsitluste näitajatega. Tervisestatistika kasutajauuringut on tehtud regulaarselt iga kolme aasta järel alates 2007. aastast.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2020 Ingrid Valdmaa, Anastassia Urgjumova Lae alla

The current analysis presents an overview of the number, gender, age, workload, hourly wages, migration, geographical distribution and distribution between public and private sectors of health care personnel across different occupations in 2017.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2019 Katrin Tomson Lae alla

Raportis käsitletakse vigastusi alla 18-aastaste laste hulgas aastatel 2016–2018. Tulemuste statistilise seoste leidmiseks viidi läbi dispersioonanalüüs, kasutati T- ja χ2-teste ning lisaks Fisheri LSD, Bonferroni ning Tukey-Krameri teste.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Tervisestatistika, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2019 Viktoria Kirpu, Katre Väärsi Lae alla

Uuringu eesmärk oli välja selgitada HIV-nakkuse, B- ja C-hepatiidi markerite ning narkootikumide tarvitamise ja seksuaaleluga seotud riskikäitumise levimus Narva linnas ja lähiümbruses elavate narkootikume süstivate inimeste hulgas.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Tervis paikkonnas, Tervisestatistika, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Tuberkuloos, Terviseseisund, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2019 Maris Salekešin, Sigrid Vorobjov Lae alla

Raport on koostatud vastsündinute haigestumuse 2018. aasta statistika kvaliteedi kohta. Raportis kirjeldatakse statistikamenetlusi, mida kasutatakse andmekvaliteedi tagamiseks.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2019 Eva Anderson Lae alla

Valdkonnad: Tervise edendamine, Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad

2019 Leila Oja, Mare Ruuge, Ardo Matsi Lae alla

Raport on koostatud imikute rinnapiimaga toitmise 2018. aasta statistika kvaliteedi kohta. Raportis kirjeldatakse statistikamenetlusi, mida kasutatakse andmekvaliteedi tagamiseks.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2019 Eva Anderson Lae alla

The objective of this bachelor’s thesis is to supplement the data sent to The Estonian Health Insurance Fund’s database using Health Information System’s data as additional information.

Valdkonnad: Tervisestatistika

2019 Viktoria Kirpu Lae alla

Lehekülg 1 / 18