Uuringud

Tühista

Nimi Ilmumise aasta Autor

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Tervishoiukorraldus, Narkomaania, Nakkushaigused, Rahvastiku tervise näitajad

2012 Tervise Arengu Instituut, Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Tervishoiukorraldus, Narkomaania, Nakkushaigused, Rahvastiku tervise näitajad

2012 Tervise Arengu Instituut, Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) Lae alla

Kogumik esitab ülevaate aastatel 2010–2011 Eestis registreeritud tuberkuloosijuhtudest, võrreldes andmeid ka eelnevate aastate näitajatega.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Rahvastiku tervise näitajad, Tuberkuloos

2012 Piret Viiklepp Lae alla

Raport annab ülevaate Tallinnas prostitutsiooni kaasatud naiste riskikäitumisest ning nende hulgas levivatest nakkustest. Tegemist on teistkordse uuringuga, kus sel korral osales 227 naist.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Prostitutsioon, Nakkushaigused, Seksuaaltervis

2012 Liilia Lõhmus, Aire Trummal Lae alla

2010. aastal teostatud üle-euroopaline meestega seksivate meeste uuring kannab nimetust EMIS – European MSM Internet Survey. Uuringut koordineeris Robert Koch Instituut Saksamaal ning selles osales 38 riiki, sh Eesti, kus selle läbiviimist koordineeris Tervise Arengu Instituut.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis

2012 Liilia Lõhmus, Aire Trummal, Merily Murd Lae alla

Lisaks HIV-i trendidele puudutab aruanne ka üldelanikkonna ning haavatavate rühmade riskikäitumist,teadmisi ja neile suunatud interventsioone. Autorid toovad välja põhilised andmelüngad ning soovitused seiretegevuse ning interventsioonide parandamiseks.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Laste ja noorte tervis, Tervishoiukorraldus, Narkomaania, Prostitutsioon, Seksuaaltervis, Rahvastiku tervise näitajad, Tuberkuloos

2012 Aire Trummal, Kristi Rüütel, Maris Salekešin, Cyril Pervilhac Lae alla

Valdkonnad: Tervise edendamine, HIV ja AIDS, Laste ja noorte tervis, Tervishoiukorraldus, Narkomaania, Prostitutsioon, Seksuaaltervis, Rahvastiku tervise näitajad

2012 Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut, WHO Europe Lae alla

Valdkonnad: Tervise edendamine, HIV ja AIDS, Laste ja noorte tervis, Tervishoiukorraldus, Narkomaania, Prostitutsioon, Seksuaaltervis, Rahvastiku tervise näitajad, Tuberkuloos

2012 Aire Trummal, Kristi Rüütel, Maris Salekešin, Cyril Pervilhac Lae alla

Seksuaalsel teel levivate infektsioonide diagnostika ja raviteenust pakkuvate asutuste esmakülastajate andmete analüüs.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2011 Natalja Gluškova Lae alla

2011. aastal nõustati AIDS-i nõustamiskabinettides 6290 klienti. Andmete analüüsil on toodud gruppidevahelised erinevused välja soo, rahvuse, vanuse ja piirkonna alusel.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Seksuaaltervis

2011 Natalja Gluškova Lae alla

Lehekülg 9 / 17