Uuringud

Tühista

Nimi Ilmumise aasta Autor

Uuringu eesmärk oli selgitada välja naiste rahulolu HIV-nakkuse vertikaalse leviku ennetamisega seotud tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenustega, tuvastada võimalikke takistusi ja probleemkohti nende kasutamisel ning pakkuda soovitusi teenuste arendamiseks.

Valdkonnad: Tervise edendamine, HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2014 Kristi Rüütel, Liis Lemsalu Lae alla

The report provides an overview of HIV situation, prevention, treatment and care in Estonia, with a focus on the years 2012–2013.

Valdkonnad: Tervise edendamine, HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Tuberkuloos, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2014 Tervise Arengu Instituut Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Tervishoiukorraldus, Narkomaania, Nakkushaigused, Rahvastiku tervise näitajad

2014 Tervise Arengu Instituut Lae alla

Raport võtab kokku info HIV nõustamis- ja testimiskabinettide 2013. aasta külastajate kohta.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2014 Natalja Gluškova, Liis Lemsalu Lae alla

Raportis on esitatud kokkuvõte 2013. aastal Ida-Virumaal HIV-i ja teiste seksuaalsel teel levivate infektsioonide nõustamise, testimise ja ravi teenust kasutanute andmed.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2014 Kristi Rüütel, Natalja Gluškova Lae alla

Kogumik esitab ülevaate aastatel 2012–2013 Eestis registreeritud tuberkuloosijuhtudest ja võrdleb andmeid ka eelnevate aastate statistikaga.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Tuberkuloos, Terviseseisund, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2014 Piret Viiklepp Lae alla

Raport annab ülevaate „HIVi nakatunud inimeste terviseuuring 2013“ raames kogutud andmetest: sõltuvusainete tarvitamine, seksuaalkäitumine, füüsiline ja vaimne tervis, elukvaliteet, kaasuvad haigused, tervishoiuteenuste kasutamine jne.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Terviseseisund, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2014 Liilia Lõhmus, Anneli Uusküla, Kristi Rüütel, Liis Lemsalu, Kaja-Triin Laisaar Lae alla

Kokkuvõte Tartu Ülikooli tervishoiu instituudi ja Tervise Arengu Instituudi ühisuuringust, mis tehti Tallinna süstivate narkomaanide hulgas. Küsimused puudutavad alkoholi ja narkootikumide tarbimist, riskikäitumist, tervislikku olukorda, ravi saamist jms.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Sotsiaaltöö, Terviseseisund

2014 Sigrid Vorobjov Lae alla

EMCDDA Euroopa uimastiprobleemide 2014. aasta aruandes esitatakse uimastiolukorra uus analüüs ning sekkumismeetmete ja poliitika arengute ülevaade. Aastaaruandes on kasutatud 2012. aasta (või hilisema olemasolevate andmetega aasta) statistilisi andmeid.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Rahvastiku tervise näitajad

2014 Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) Lae alla

Raport võtab kokku info HIV nõustamis- ja testimiskabinettide 2013. aasta külastajate kohta.

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Seksuaaltervis

2014 Natalja Gluškova, Liis Lemsalu Lae alla

Lehekülg 6 / 17