Uuringud

Tühista

Nimi Ilmumise aasta Autor

Alkoholi aastaraamat 2012 on juba neljas Eestis ilmuv põhjalik ülevaade alkoholiturust, tarbimisest ja probleemidest Eestis.

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine

2013 Tervise Arengu Instituut, Eesti Konjunktuuriinstituut Lae alla

Kogumik tutvustab 2010. aastal Eestis läbi viidud 11-15-aastaste kooliõpilaste tervisekäitumise küsitlusuuringu tulemusi. Lisaks tervise ja heaolu küsimustele annab see ka teavet õpilaste sotsiaalse võrgustiku, majandusliku olukorra ja peresiseste suhete kohta. Tulemused on võrreldavad varasemate uuringutega ning teiste uuringus osalenud riikide noorte näitajatega.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Narkomaania, Tubakatarvitamine, Seksuaaltervis, Alkoholitarvitamine, Liikumine/füüsiline aktiivsus, Vaimne tervis

2012 Krystiine Liiv, Katrin Aasvee, Leila Oja, Tiiu Härm, Mariliis Tael Lae alla

Raport sisaldab viie uuringu tulemusi ja uurijate soovitusi: "Alkoholi kättesaadavus alaealistele jaekaubanduses", "Alkoholi hankimise kanalid ja suhtumine reklaami 11-17aastaste sihtrühmas", "Alaealisteni jõudnud alkoholi telereklaamide mahud ja sisu", " Alkoholireklaam internetis" ning "Alkoholiseaduse §-de 45 ja 47 täitmisega seonduv jaekaubanduses: kvalitatiivsed intervjuud kaupluste esindajatega".

Valdkonnad: Tervise edendamine, Laste ja noorte tervis, Alkoholitarvitamine

2012 Tervise Arengu Instituut, TNS Emor Lae alla

Raport annab ülevaate 15–16-aastaste kooliõpilaste hoiakutest legaalsete ja illegaalsete uimastite tarvitamise suhtes ning uimastitarvitamise levikust. Raport põhineb rahvusvahelise küsitluse ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) tulemustel.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Tubakatarvitamine, Alkoholitarvitamine

2012 Tervise Arengu Instituut, Tallinna Ülikool Lae alla

The Health Behaviour of School-aged Children (HBSC) study provides key insights into the health-related behaviours of young people in different countries across Europe and North America.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Narkomaania, Tubakatarvitamine, Seksuaaltervis, Alkoholitarvitamine, Liikumine/füüsiline aktiivsus, Vaimne tervis

2012 WHO Europe Lae alla

Uuring kaardistab alkoholitarvitajate tarbimisharjumused ning ratsionaalsed, sotsiaalsed ja emotsionaalsed vajadused, millele otsitakse vastet alkoholis.

Valdkonnad: Tervise edendamine, Alkoholitarvitamine

2011 Tervise Arengu Instituut, TNS Emor Lae alla

Uuring annab ülevaate alkoholireklaamide märkamisest 4-17-aastaste noorte seas perioodil september 2010 kuni mai 2011. Ülevaade on koostatud Tervise Arengu Instituudi tellimusel ja TNS Emori omandusse kuuluva Telemõõdikuuringu andmebaasi põhjal. Tegemist on 2009/2010. aasta telehooaja analüüsi jätkuprojektiga.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Alkoholitarvitamine

2011 TNS Emor Lae alla

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine

2011 Mariliis Tael Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Alkoholitarvitamine

2011 Ave Talu, Liilia Lõhmus, Katri Abel-Ollo Lae alla

Valdkonnad: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Alkoholitarvitamine

2011 Ave Talu, Liilia Lõhmus, Katri Abel-Ollo Lae alla

Lehekülg 4 / 7