Uuringud

Tühista

Nimi Ilmumise aasta Autor

Raport sisaldab viie uuringu tulemusi ja uurijate soovitusi: "Alkoholi kättesaadavus alaealistele jaekaubanduses", "Alkoholi hankimise kanalid ja suhtumine reklaami 11-17aastaste sihtrühmas", "Alaealisteni jõudnud alkoholi telereklaamide mahud ja sisu", " Alkoholireklaam internetis" ning "Alkoholiseaduse §-de 45 ja 47 täitmisega seonduv jaekaubanduses: kvalitatiivsed intervjuud kaupluste esindajatega".

Valdkonnad: Tervise edendamine, Laste ja noorte tervis, Alkoholitarvitamine

2012 Tervise Arengu Instituut, TNS Emor Lae alla