Uuringud

Tühista

Nimi Ilmumise aasta Autor

Kogumik annab ülevaate 15–16-aastaste noorte hoiakutest uimastite tarvitamise suhtes ja uimastitarvitamise levikust. Raport põhineb rahvusvahelise küsitluse ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) Eesti uuringu tulemustel.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Tubakatarvitamine, Alkoholitarvitamine, Vaimne tervis

2016 Sigrid Vorobjov Lae alla

Raport annab ülevaate 15–16-aastaste kooliõpilaste hoiakutest legaalsete ja illegaalsete uimastite tarvitamise suhtes ning uimastitarvitamise levikust. Raport põhineb rahvusvahelise küsitluse ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) tulemustel.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Tubakatarvitamine, Alkoholitarvitamine

2012 Tervise Arengu Instituut, Tallinna Ülikool Lae alla

Kogumik annab ülevaate Eesti 15–16-aastaste koolinoorte uimastitarvitamisest,keskendudes 2007. aastal läbi viidud ESPAD-uurimusele ning esitades olulisi trende võrreldes varasemate, aastatel 1995, 1999 ja 2003 läbi viidud uurimustega.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Tubakatarvitamine, Alkoholitarvitamine

2008 Tervise Arengu Instituut, Tallinna Ülikool Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Tubakatarvitamine, Alkoholitarvitamine

2003 Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs Lae alla