Uuringud

Tühista

Nimi Ilmumise aasta Autor

Raport annab ülevaate 2019. aasta uuringust, mis kaardistas tervist toetavaid praktikaid töökohal. Esitatud on Eesti avaliku ja erasektori organisatsioonide tulemused, tervist edendatavate töökohtade võrgustiku liikmete tulemused ning võrgustikku kuuluvate ja mittekuuluvate organisatsioonide võrdlus. Uuringus osales 433 organisatsiooni.

Valdkonnad: Tervise edendamine

2020 Aire Trummal, Külli Luuk Lae alla

Uuringust saab ülevaate Eesti organisatsioonide tervist toetavatest tegevustest ning viimaste aastate arengutest.

Valdkonnad: Tervise edendamine

2015 Külli Luuk Lae alla