Uuringud

Tühista

Nimi Ilmumise aasta Autor

Raport esitab kokkuvõtte 2009. aasta novembris Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku kuuluvate koolieelsete lasteasutuste ja lasteaed-algkoolide poolt läbiviidud tervisealasest sisehindamisest. Selle eesmärgiks oli saada ülevaade kogu võrgustikku kuuluvate lasteasutuste tervisega seotud ja parendamist vajavatest tegevustest ning valdkondadest.

Valdkonnad: Tervise edendamine, Tervis paikkonnas, Laste ja noorte tervis

2010 Liilia Lõhmus, Liana Varava Lae alla