Uuringud

Tühista

Nimi Ilmumise aasta Autor

Raport esitab kokkuvõtte 2009. aastal Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku kuuluvate koolieelsete lasteasutuste ja lasteaed-algkoolide poolt läbiviidud tervisemeeskondade hindamise tulemustest. Selle eesmärgiks oli saada ülevaade tervisemeeskondade toimimisest, liikmete aktiivsusest ja koostööst erinevate siht- ja sidusgruppidega.

Valdkonnad: Tervise edendamine, Tervis paikkonnas, Laste ja noorte tervis

2010 Liilia Lõhmus, Liana Varava Lae alla