Uuringud

Tühista

Nimi Ilmumise aasta Autor

TAI ja TÜ sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) koostatud raport annab ülevaate Lääne-Virumaa elanike terviseseisundist, tervisekäitumisest ja tervist mõjutavatest teguritest, tuginedes 2011. aastal läbiviidud paikkonna tervisemõjurite uuringu andmetele.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas

2013 Karl Viilmann, Kerly Espenberg, Katrin Humal, Jürgen Lina, Oliver Nahkur, Tarmo Puolokainen Lae alla