Statistika

Tagasi

19. MÄRTS 2014

2000-2012. a kordajate ümberarvutused

Statistikaamet korrigeeris tänavu jaanuaris 2011. aasta rahvaloenduse ja registrite andmetele tuginedes aastate 2000–2013 rahvaarvu. Seoses sellega on Tervise Arengu Instituut ümber arvutanud ka tervisestatistika kordajad vanuserühma, maakonna ja soo järgi.

Uuendatud tabelid on alates tänasest tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis üleval.

Ühtlasi lõpetab Tervise Arengu Instituut omapoolse rahvaarvu ümberarvutamise ja avaldamise ning kasutab edaspidi kordajate arvutamiseks Statistikaameti avaldatud rahvaarvu.

Üldjuhul jäävad rahvaarvu korrigeerimisest tulenevad muutused kordajates paari protsendi piiridesse. Suuremaid muutusi võib esineda vanusrühmades, kus haigusjuhtude arv ning maakonna elanike arv on väikesed. Vähenenud on just nooremad vanuserühmad (15–34-aastased), ennekõike rände tõttu. Muutused on suuremad 2000. aastale lähematel aastatel.

Järgneval joonisel on näha, kuidas ümberarvutus mõjutab arstide arvu 100 000 elaniku kohta: 

arstid kordaja

Joonis 1. Arstide arv 100 000 elaniku kohta: vana ja uus kordaja

Surma põhjuste registri andmetes on ümber arvutatud suremuse vanuskordajad põhjuste lõikes (andmebaasitabel SD22). Standarditud suremuskordajad maakonna lõikes avaldatakse 3. novembril. Meditsiinilise sünniregistri ja raseduskatkestusandmekogu aegridasid korrigeeritakse koos uute andmete avaldamisega 10. juunil.

Statistikaamet ei ole arvutanud ümber Tartu linna elanike arvu ning selle tõttu puuduvad uued kordajad Tartu kohta. Loodame need andmed lisada andmebaasi suvel.

 

LISAINFO

Statistikaameti teade rahvaarvu korrigeerimise kohta: http://www.stat.ee/72428

Ümberarvutatud rahvaarv 2000-2013: http://www.stat.ee/sab-uuendus?db_update_id=15285

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas: http://www.tai.ee/tstua