Tegevused

Tagasi

26. NOVEMBER 2020

Viited aruannete esitajatele

Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord on kinnitatud sotsiaalministri 07.12.2012 määrusega nr 51.

pdf Tervishoiustatistika aruannete sisukord

Aruannete vormid ning nende täitmise juhendid

Lisaks: