Tegevused

Tagasi

22. OKTOOBER 2018

Tervisestatistika teistelt asutustelt

Siia lehele on koondatud teiste Eesti asutuste poolt kogutav tervisealane statistika.

Samuti leiab siit olulisemad rahvusvahelised andmekogud.

Viited teistele Eesti andmeallikatele

Rahvastiku tervise arengukava indikaatorite andmeallikad

Viited rahvusvahelistele andmeallikatele