Tegevused

Tagasi

28. MAI 2020

E-tervise infosüsteem

E-Tervise Infosüsteem ehk TIS on üle-eestiline tervishoiuteenuse osutajate vaheline digitaalne tsentraalne süsteem. Sellega liidestunud tervishoiuasutused saadavad sinna haiguslugude kokkuvõtteid (ehk epikriise) ning teisi meditsiinidokumente, et vahetada omavahel teavet.

TIS kui andmekogu on loodud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse (vt 5.1. peatükk "Tervise infosüsteem") alusel.

TIS-is töödeldakse tervishoiuvaldkonnaga seotud andmeid muuhulgas tervislikku seisundit kajastavate registrite pidamiseks ja tervisestatistika tegemiseks.

Uue andmeallika kasutusele võtmise eesmärk on Tervise Arengu Instituudis üle minna agregeeritud tervisestatistika aruandluselt isikupõhise statistika tegemisele. See võimaldab vähendada aruandeesitajate koormust, esitada mitmekesisemat ja detailsemat statistikat tarbijatele ning tõsta tervisestatistika kvaliteeti.

Sellel eesmärgil hindame regulaarselt TIS-i andmekvaliteeti.