Tegevused

Tagasi

11. AUGUST 2020

Teabenõue

Teabenõue võimaldab saada teavet tervisestatistika kohta, mille kogumise ja avaldamise eest tervisestatistika osakond vastutab.

Teabenõudele vastatakse üldjuhul viie tööpäeva jooksul alates teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast. Kui teabenõude täitmine nõuab andmete lisatöötlust või täiendavat analüüsi, siis kohandatakse teabenõudele vastamise tähtaegu ja sellest teavitatakse ka teabenõudjat.

Kui teabenõuet ei ole võimalik täita, siis teavitame sellest viie tööpäeva jooksul teabenõude täpsustamiseks.

Teabenõue, milles soovitakse üksiku asutuse kohta käivat statistikat, tuleb esitada koos vastava asutuse ametliku kirjaliku nõusolekuga andmete väljastamiseks. Vastasel juhul teabenõuet ei täideta.

Kuidas teabenõude vormi täita?

Teabenõude vormistamiseks täida kõik selle lahtrid. Palun kontrolli blankett enne allkirjastamist üle – veendu, et kõik väljad on täidetud korrektselt ning esitatud andmed tõesed.

Seejärel vajuta „Allkirjasta", misjärel tehakse sellest PDF-vormingus dokument.

Selle võib välja printida ja allkirjastada käsitsi. Allkirjastatud dokumendi võib tuua kohale, saata postiga või saata skaneerituna elektronpostiga vastava registri juhatajale, millest andmeid soovitakse. Skaneeritud dokumendi puhul tuleb hiljem andmete üleandmisel esitada ka originaaldokument.

Teine võimalus on allkirjastada teabenõue digitaalselt. Selleks tuleb loodud PDF-dokument salvestada omale arvutisse, allkirjastada ID-kaardiga ning saata registri juhataja e-posti aadressile.

Täpsemat infot digitaalse allkirjastamise kohta saab SIIT

Kontakt

Tervisestatistika osakonna juhataja: jane.idavain@tai.ee