Tegevused

Tagasi

22. SEPTEMBER 2016

Tervise edendamine tervishoiuasutustes

Tervist edendavate haiglate liikumine algas Euroopas 1990. aastate alguses, mil Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa Regionaalse Büroo initsiatiivil loodi rahvusvaheline tervist edendavate haiglate võrgustik.

Praeguseks hõlmab rahvusvaheline tervist edendavate haiglate ja terviseteenuste võrgustik (International Network of Health Promoting Hospitals and Health Services – HPH) üle 40 riigi ja 700 haigla. 

Eesti Tervist Edendavate Haiglate ja Terviseteenuste (TEH) võrgustik kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni alates 2000. aastast. Võrgustiku koordineerivaks keskuseks on Tervise Arengu Instituut. 

Tervist edendavate haiglate võrgustik liidab 21 Eesti haiglat-tervishoiuasutust, alates regionaalhaiglatest, kesk- ja maakonnahaiglatest kuni kohalike haiglate ja tervisekeskusteni välja.

Milline on tervist edendav haigla?

Tervist edendavate haiglate erinevuseks on nende suurem rõhuasetus patsiendi, tema lähedaste ja personali terviseharidusele ning organisatsiooni tasandil tervist toetava keskkonna kujundamisele, parandades seeläbi üksikisiku ja paikkonna tervist.

Kuna võrgustiku üheks juhtivaks strateegiaks on suitsuvaba elu(haigla) keskkonna kujundamine nii personalile ja patsiendile kui kogu paikkonna elanikele, liitus Eesti 2005. aastal ülemaailmse tubakavaba tervishoiuteenuste võrgustikuga (ENSH-Global – Global Network for Tobacco Free Health Care Services), kuhu tänaseks kuulub 20 riiki ja 1300 haiglat.

Eestist kuulub võrgustikku viis haiglat: Põlva Haigla, Rapla Maakonnahaigla, Lõuna-Eesti Haigla, Tartu Ülikooli Kliinikum ja Ida-Tallinna Keskhaigla.

Eesti tervist edendavate haiglate võrgustiku baasil on välja arendatud tubakast loobumise nõustamise kabinettide võrgustik, kus osutavad teenust tubakaalase täiendõppe läbinud tervishoiutöötajad. Alates 2005. aastast on nõuandeid jagatud enam kui 15 000 pöördujale ligi 35 000 visiidi käigus. Keskmiselt saab mittesuitsetajaks iga viies loobuja.

Kuueteist tegevusaasta jooksul on Eesti tervist edendavate haiglate võrgustik

 • korraldanud arvukalt konverentse ja suvekoole
 • aktiivselt osalenud rahvusvahelistel HPH konverentsidel (ettekanded, osavõtt töögruppides ja rakkerühmades, sessioonide juhatamised jne)
 • läbi viinud seminare tervisedenduse strateegiate rakendamisest tervishoiuasutustes
 • hinnanud töö tulemuslikkust ning kogunud-jaganud mitmeid häid praktikaid.

Meie koostööpartnerid

 • Eesti Arstide Liit
 • Eesti Õdede Liit
 • Eesti Haiglate Liit
 • Eesti Kopsuarstide Selts
 • Eesti Perearstide Selts
 • Eesti Vähiliit
 • Eesti Kaitsevägi
 • Maailma Terviseorganisatsiooni Eesti esindus
 • Tartu Ülikooli Kliinilise Meditsiini Instituut
 • ENSH – Global Network For Tobacco Free Health Care Services
 • International Network of Health Promoting Hospitals and Health Care Services jt

Lisainfo

Tervise edendamisest tervishoiuasutustes ning tervist edendavate haiglate võrgustiku kohta saad pikemalt lugeda Terviseinfo portaalis.

 • Poliitikad

  Poliitikad

  Tervistedendavate haiglate ja terviseteenuste võrgustiku põhiprintsiipideks on: tõsta tervishoiuteenuse kvaliteeti i...

 • Tegevused

  Tegevused

  Eesti tervist edendavate haiglate (TEH) võrgustiku tegevuste arendamine ja koordineerimine nii rahvuslikus kui ...